Shop

Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de interessantste boeken. U kunt deze boeken direct bestellen via onze partners, waaronder Managementboek.

 • Lessen uit het guldentijdperk voor (Nederland in) de euro

   

  Redactie -  Hoewel de Nederlandse gulden niet meer bestaat, heeft die munt wel een zeer waardevolle erfenis achtergelaten, namelijk de lessen die de geschiedenis van die verdwenen munt ons leert. Die lessen zijn echter in vergetelheid geraakt. Dat is een ernstige zaak. Die lessen zijn namelijk relevanter en belangrijker dan ooit zijn omdat ze ons in staat stellen (voorgenomen) maatregelen om de crisis te verslaan te duiden en onze beleidsmakers kunnen leren wat voor beleid wel en juist niet te voeren. Dat die lessen in vergetelheid zijn geraakt, was voor onafhankelijk monetair econoom Edin Mujagic (1977, Bosnië-Herzegovina) de reden een nieuw boek te schrijven, getiteld ‘Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816’. “Ik wil daarmee het monetaire geheugen der natie opfrissen. Het maatschappelijke debat over de euro en Nederland in de euro bijvoorbeeld kan niet zonder de lessen uit onze monetaire geschiedenis worden gevoerd. Het is alleen met de kennis van die geschiedenis dat we vragen zoals of de euro een goede munt is voor Nederland en of Nederland uit de euro zou moeten stappen en de gulden opnieuw invoeren, kunnen beantwoorden. Toch zijn die lessen volledig afwezig in dat debat. Dat kan en dat moet anders.” Het boek, met een zevental waardevolle lessen uit het guldentijdperk, is onlangs officieel gepresenteerd op het kantoor van De Nederlandsche Bank (DNB) waar de President ervan, Klaas Knot, het eerste exemplaar in ontvangst heeft genomen. “Ik ben verguld dat ik het eerste exemplaar in ontvangst mag nemen en hoop dat het een plek krijgt in de monetaire geschiedschrijving. Het is een vlot leesbaar boek en als zodanig ook voor een breed publiek toegankelijk” aldus Knot. Een uitgebreid verslag is te vinden op Lex Hoogduin, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, voormalig directielid van DNB en voormalig persoonlijk adviseur van de eerste President van de Europese Centrale Bank, Wim Duisenberg, schreef het voorwoord. “Het is een uiterst leesbaar boek en ook zeer relevant voor het hier en nu. Want wie de geschiedenis niet kent en begrijpt, doorgrondt het heden niet en tast in het duister over de toekomst.” Over de auteurEdin Mujagic is een macro-econoom gespecialiseerd in monetair beleid en centrale banken, publicist en spreker. Van zijn hand zijn eerder verschenen 'Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen' (2012) en 'Tien jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt' (2009). Over het boek‘Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816’ISBN 978 9082 542806, 280 blz, pocket €25,- 

 • Breken met banken

   

  Siebe Huizinga -  Bij bunq, tech-bedrijf en start-up, zijn ze jong, idealistisch en gedreven. Vol vuur en enthousiasme gaan ze de strijd aan met een gevaarlijke, gevestigde orde: de geldindustrie. Hun missie is: breken met banken. Vanuit een anti-kraakkantoorpand in Amsterdam Sloterdijk neemt een stel jonge honden het op tegen de verouderde geldindustrie. Aan het hoofd staat Ali Niknam, een succesvolle jonge ondernemer die zijn hele hebben en houden in de start-up steekt. Hun droom: een puur mobiele en écht onafhankelijke bank, de eerste in decennia. Vol passie, talent en idealisme storten ze zich in een onmogelijk avontuur. Elke dag weer is een achtbaanrit zonder einde. ‘Met z’n allen wisten we één ding zeker: hier gebeurt het. Het lukt of het lukt niet, maar hier gebeurt het wél!’ Welke rol speelt Arthur Docters van Leeuwen, de oude waakhond van het financiële systeem? Welke steun en tegenstand krijgen de jongens te verduren? En hoe overtuigen ze De Nederlandsche Bank van hun onverbiddelijk gelijk? Breken met banken geeft een unieke inkijk in een start-up van wereldformaat. Vol rauwe romantiek en keiharde disruptie. Over bunq bunq, de Whatsapp van banken, is een tech-bedrijf met een bankvergunning. Door middel van een app maakt bunq betalen zo leuk en makkelijk mogelijk. Het bedrijf is in 2012 opgericht door internetondernemer Ali Niknam. Bij bunq werken rond de 70 mensen en het bedrijf is gevestigd in Amsterdam. Over de schrijver Siebe Huizinga schreef Breken met banken op basis van honderden gesprekken, e-mails, documenten en nieuwsberichten. Vier jaar lang, van 2012 tot 2016, was hij nauw betrokken bij de oprichting van bunq. Zo ontstond een zeer persoonlijk live-verslag van een start-up, zonder vooraf vaststaand einde. Paperback: €19,95 Direct bestellen bij Managementboek

 • Leesvoer voor je vakantie? "In de bank van hectiek"

   

  Han Gaaikema -  Vanuit een persoonlijke visie wordt het traject beschreven van het overnemen, afsplitsen en integreren van ABN Amro. Geschreven door een insider uit het 'middle management' geeft het een goed inzicht in alle complexiteiten; met een accent op IT. Het geeft ook inzicht in de enorme gevolgen die, soms ondoordachte, beslissingen aan de top hebben voor medewerkers en hun gezinnen. De auteur weet zijn verhaal ook in een bredere context te zetten, zowel omhoog (politiek, macro, de hogere leidinggevenden) als omlaag (zijn medewerkers, vriendin, kinderen en de konijnen). Er zijn boeken geschreven over de teloorgang van de oude ABN Amro en over de ondergang van Fortis. Die boeken concentreerden zich op wat er zich afspeelde aan de top van de banken. Dit boek gaat ook over de overname van ABN Amro door een consortium en de neergang van Fortis, maar gaat verder met de overname door de Staat van Fortis Bank Nederland en het aan Fortis toebedeelde gedeelte van ABN Amro, en het integreren van beide bankonderdelen in een nieuwe bank. Het bijzondere van dit boek is dat het niet is geschreven door een journalist die er zelf niet bij was. De gebeurtenissen worden ook niet vanuit de top beschreven.  Het is ook een levensechte illustratie van hoe complex het splitsen en fuseren van banken is en hoe dat door diegenen die besluiten namen is onderschat. Al met al een fascinerend boek voor wie achter de schermen wil kijken. Nu eens niet van bovenaf, maar vanuit het midden. Het eerste deel gaat over de overname van ABN Amro door het consortium van RBS, Santander en Fortis. De opzet van het separatie- en integratieproject staat hier centraal, met De Nederlandsche Bank en de Europese Commissie als bijzondere geïnteresseerden. Het tweede deel betreft de splitsing van het Nederlandse deel van de rest van Fortis. Het derde deel betreft de integratie tussen de door de Staat verworven delen van ABN Amro en Fortis Bank Nederland. Behalve de totstandkoming van de jongste bank van Nederland (organisatie, processen en systemen) komen ook de persoonlijke aspecten aan bod. Met een voorwoord van Gerrit Zalm, directievoorzitter van ABN Amro. Paperback: €14,95Ook verkrijgbaar als E-book: € 7,99 Direct bestellen bij Managementboek

 • Prof.dr. Bas van Bavel: Westerse markteconomie heeft langste tijd gehad

   

  Redactie - De markteconomie van onze westerse samenleving wordt vaak gezien als voorwaarde voor blijvende vooruitgang en economische groei, maar dat blijkt een misvatting. Het nieuwe boek van prof. dr. Bas van Bavel, economisch historicus aan de Universiteit Utrecht, maakt duidelijk dat alle markteconomieën door de eeuwen heen een cyclus doormaken en na een periode van opbloei in verval raken en zelfs verdwijnen. Bepaalde symptomen die in het verleden steeds het verval van een markteconomie aankondigden, zijn in onze tijd ook zichtbaar. Het is daarmee aannemelijk dat het einde van de Westerse markteconomie in zicht is. Historisch onderzoek Markteconomieën, die de uitwisseling van goederen, kapitaal, arbeid en grond vooral via de markt regelen, komen al lang in de geschiedenis voor. Terwijl veel economen en beleidsmakers vooral naar de korte termijn kijken heeft Van Bavel zich juist gericht op een periode van meerdere eeuwen. Uit deze benadering komt een verassend beeld naar voren: het blijkt dat groei en vrijheid niet ontstaan dankzij markteconomieën, maar er juist aan voorafgaan. Van Bavel onderzocht de drie meest invloedrijke markteconomieën van vóór het industriële tijdperk: Irak in de vroege middeleeuwen (6e-12e eeuw), Italië in de hoge middeleeuwen (11e-15e eeuw) en de Nederlanden in de late middeleeuwen en vroegmoderne periode (12e-18e eeuw). Cyclus van opkomst en verval De onderzochte markteconomieën maakten dezelfde cyclus door. In eerste instantie ontstaat door sociale opstanden een situatie van relatief grote sociale gelijkheid en welvaart. Die leidt ertoe dat de opkomst van een markteconomie mogelijk is. Deze markteconomie stimuleert aanvankelijk de economie nog verder, maar daarvan profiteert vooral een kleine elite, die zich ook politieke macht verwerft. Groeiende ongelijkheid en toenemende onvrijheid zijn het gevolg. Speculatie door de elite, die haar geld steeds minder in productie investeert en steeds meer in financiële markten en het verwerven van politieke invloed, luidt uiteindelijk de fase van economisch verval in met als gevolgd dat de markteconomie verdwijnt. Het eind van onze markteconomie? Dit historische patroon kun je ook doortrekken naar het heden, stelt Van Bavel. In onze tijd zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en West-Europa de vooraanstaande markteconomieën. De symptomen die in het verleden steeds het verval van een markteconomie aankondigden, zijn in onze tijd ook zichtbaar: zo is de vermogensongelijkheid in de westerse samenleving de afgelopen decennia toegenomen (Van Bavel sprak hierover al verschillende keren in de media, zie bijvoorbeeld hier en hier), en een kleine elite gebruikt haar geld om ook politieke invloed uit te oefenen. In Amerika zie je dit bijvoorbeeld in de financiering van verkiezingscampagnes en in de invloed van mediatycoons op de publieke opinie. Ook het uiteenspatten van speculatiebubbels op financiële markten is een aanwijzing dat onze markteconomie zijn langste tijd heeft gehad. In de geschiedenis is er geen enkel voorbeeld van een markteconomie die aan deze cyclus wist te ontsnappen. In alle gevallen zien we economische stagnatie, groeiende materiële ongelijkheid, politieke ongelijkheid en uiteindelijk het verdwijnen van markten. Het is onwaarschijnlijk dat onze huidige markteconomie hieraan ontkomt. Boek Bas van Bavel, The Invisible Hand? How Market Economies have Emerged and Declined Since AD 500, Oxford University Press, juli 2016, ISBN 9780199608133.

 • Het financiĆ«le regime

   

  Joseph Vogl -  Wil je een belangwekkend boek lezen over de toenemende verstrengeling van economische en politieke macht, die uitmondde in de financiële crisis? Wij raden 'Het financiële regime' van de Duitse literatuurwetenschapper Joseph Vogl aan voor iedereen die wil weten hoe het zo ver kon komen. De groeiende macht van private ondernemingen ten opzichte van natiestaten lijkt een recent probleem, gevoed door alsmaar groeiende banken en multinationals. In 'Het financiële regime' plaatst Joseph Vogl deze trend echter in een systematisch en historisch perspectief. In deze geschiedenis is een belangrijke rol weggelegd voor Nederland, waar deze verwevenheid van macht volgens Vogl voor het eerst aan het licht kwam met de opkomst van de VOC. Inmiddels ontstaan steeds meer nieuwe vormen van soevereine macht die zich aan de sturing van de staat onttrekken. 'Het financiële regime' werd al voor publicatie genomineerd voor de non-fictieprijs van de Leipziger Buchmesse. Paperback: €29,90 Direct bestellen bij Managementboek

 • Nieuw boek zet finance professionals op scherp

   

  Tjeu Blommaert, Stephan van den Broek en Erik Kolthof -  Het gisteren gelanceerde boek Management in Singularity, van hoogleraar Tjeu Blommaert, Stephan van den Broek en Erik Kolthof is een must voor financials. Binnen een week na verschijning staat het boek op de eerste plaats in de managementboek.nl top 100. Momenteel vindt er een enorme versnelling plaats, zowel qua wetenschappelijke doorbraken als praktische toepassingen. Zelfrijdende auto’s, drones, big data en robots zijn niet langer toekomst muziek. Dit leidt tot vraag naar nieuwe functies en expertise, onder meer in het Finance vak. Voor organisaties is het noodzaak om nu in actie te komen om nog bestaansrecht in de toekomst te hebben. Maar hoe bereiden organisaties zich voor op dit soort disruptieve veranderingen van de toekomst die steeds sneller op ons af komen? “Wat is 'in control' wanneer je het oncomfortabele gevoel bekruipt dat je veel minder dan ooit grip hebt op de snel veranderende wereld om je heen? Het fundament van het nieuwe ‘in control’ is daarom het bestaan van een goed functionerende connectie met de relevante buitenwereld” zegt Prof. dr. AMM Tjeu Blommaert. Gisteravond vond bij Yacht Amsterdam de boeklancering van het boek ‘Management in Singularity’ plaats. Dit boek geeft inzicht in de belangrijkste trends & ontwikkelingen en geeft handreikingen voor de eerste cruciale stappen die gezet kunnen worden. Singularity is een punt in de nabije toekomst waarop de computer zo intelligent zal zijn als de mens, of meer precies, als de totale mensheid bij elkaar. Impact op de finance functie“Binnen het Finance vak zien we al enige tijd een verschuiving plaatsvinden in de rol van de Business controller. Van Business controller naar Business partner” zegt Misja Bouma, Business development manager van Yacht Finance. De snelle veranderingen leiden tot nieuwe finance vraagstukken en stellen Business controllers en CFO’s voor nieuwe uitdagingen. Om dit aan te kunnen zijn andere competenties van belang. Daarnaast wordt in toenemende mate de CFO betrokken bij de strategische besluitvorming, vooral als het gaat om het vinden en uitwerken van nieuwe groeikansen. Finance gaat zich nog meer bezighouden met strategische thema’s. Leiderschapskwaliteiten als daadkracht, impact, innovatie & opportunity management en daarnaast uitstekende communicatieve vaardigheden zijn nieuwe benodigde kerncompetenties. Gebonden: €19,90Direct bestellen bij Managementboek 

 • Lees meer