Shop

Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de interessantste boeken. U kunt deze boeken direct bestellen via onze partners, waaronder Managementboek.

 • Leestip voor deze herstvakantie: Verslaafd aan organiseren

   

  Tjip de Jong -  Tenenkrommende strategiedagen, complexe verantwoordingsdocumenten, nutteloze vergaderingen. Organisaties zijn verslaafd. Niet aan drank of drugs, maar aan zinloze routines. Het bijbehorende gedrag leidt tot niets en kost ons veel energie. We kunnen er zelfs ziek van worden. Verslavingen nemen de werkelijkheid over. Ze ondermijnen duurzame prestaties, demotiveren professionals en zetten organisaties steeds verder onder druk. Diep van binnen weten we dit wel, en toch doen we er allemaal aan mee. Tjip de Jong behandelt acht dominante organisatieverslavingen, zoals tijdverslaving, functieverslaving, opstapelverslaving en machtverslaving. Waar komen deze sluipmoordenaars vandaan? Welke schade veroorzaken ze? Welke strategieën gebruiken organisaties om hun disfunctioneren te maskeren? En wat vraagt het om af te kicken? Je leest het in Verslaafd aan organiseren! - Een nieuwe visie op het (dis)functioneren van organisaties - Over hoe verslavingen ons dagelijks werk steeds meer beheersen en daarmee verandering tegenhouden - Met zes manieren om als organisatie af te kicken Bestel paperback direct bij Managementboek.nl voor €24,95 

 • Geld in overvloed

   

  Fons Huijgens -  Dankzij de kredietcrisis zijn er allerlei nieuwe financieringsvormen ontstaan, als alternatief voor bankfinanciering. Fons Huijgens schreef er een boek over. In Geld in overvloed laat hij zien waar het geld over de plinten klotst, en hoe u dat naar uw organisatie dirigeert.  De economie trekt aan. Ondernemers zien nieuwe kansen. De vooruitzichten zijn goed en de rente is laag. Maar... waar haal je het geld vandaan? In het verleden gingen ondernemers naar de bank voor financiering. Maar banken zijn door de crisis veranderd. Enerzijds is hun kredietbeleid terughoudender dan vroeger, anderzijds heeft het vertrouwen in banken een deuk opgelopen. Banken werken aan herstel, maar vertrouwen herwinnen vergt veel tijd. Zo veel tijd dat ‘de markt van geld' kon veranderen. Naast de banken zijn nieuwe aanbieders van kapitaal opgestaan; crowdfunding en kredietunies hebben een plaats in de markt veroverd. Ook andere nieuwe aanbieders, zoals mkb-beurzen en microkrediet, zijn in de markt van bedrijfsfinanciering gesprongen. Van oudsher opereerden in deze markt naast banken al andere aanbieders in de luwte. Die aanbieders (bijvoorbeeld factoring en leasing) stappen nu uit de schaduw en roeren zich nadrukkelijk. Het financieringslandschap is een arena van tientallen aanbieders geworden. Het aanbod is zo groot dat er Geld in overvloed is!Het is niet meer de vraag of je financiering krijgt, maar welke financiering je kiest. Welke aanbieder heeft de beste propositie? Hoe kan de ondernemer kiezen? Waar moet je op letten? Wat zijn de verschillen? Wanneer maak je gebruik van welk financieringskanaal? De antwoorden op die vragen tref je aan in het boek Geld in overvloed. Het boek bestaat uit drie delen: In het eerste deel wordt uiteengezet hoe de markt van vraag en aanbod van geld werkt. Er zijn miljoenen spaarders in Nederland die traditioneel via banken sparen. Maar banksparen levert bijna niets meer op. Velen zoeken (en vinden) nu alternatieve kanalen om hun spaargeld rendabel rechtstreeks in ondernemingen te investeren. Hiervoor zijn in hoofdstuk 2 vijf stellingen opgenomen op basis waarvan de lezer kan bepalen of investeren in crowdfunding bij hem past of niet.  In deel twee worden twaalf financieringsalternatieven toegelicht. Nieuwe financiers als crowdfunding, kredietunies en microkrediet, maar ook bestaande alternatieven als leasing, factoring en informal investors. Wat zijn hun kenmerken? Wat zijn hun voor- en nadelen? Hoe vraag je een lening aan bij een crowdfunding platform? Wat is het stapelen van financieringen? Hoe pak je dat aan?  Het derde deel slaat de brug naar de praktijk van alledag. Financiering is complexer dan vroeger. Hoe ontwikkel je een verstandig financieel plan, een financiële strategie? Aan wie vraag je advies? Hoe houd je de regie in handen? Op basis van welke criteria kies je een financier? In vier inspirerende praktijkvoorbeelden krijg je gevoel bij het proces van het moderne financieren in de verschillende levensfasen van bedrijven. Deze voorbeelden geven de lezer meer inzicht in zijn eigen situatie. Het boek wordt afgerond met een blik op de toekomst. Financieringsland bevindt zich in een turbulente periode. De rollen en posities van de spelers worden herverdeeld. Ondernemers zoeken financieringsmogelijkheden, terwijl spaarders en beleggers nieuwe perspectieven voor hun spaargeld zoeken. Dit boek geeft beide groepen inzicht in de mogelijkheden van vandaag de dag. Voor ondernemers wordt naast de verschillende financieringskanalen ook een methode toegelicht om de voor- en nadelen van de verschillende financieringsalternatieven tegen elkaar af te zetten. Voor spaarders en beleggers biedt dit boek inzicht in de afwegingen die gemaakt worden om financieringen aan mkb-ondernemingen te verstrekken. Zij vinden antwoord op de vraag of crowdfunding een spaar- en beleggingsproduct is dat bij hen past. De wereld blijft in ontwikkeling, de financiële markten ontwikkelen mee. Ondernemers zien kansen in overvloed. Om die kansen te benutten, hebben zij geld nodig. Dan is het toch een geruststellende gedachte dat er niet alleen kansen in overvloed zijn, maar ook geld in overvloed. Fons Huijgens werkte ruim twintig jaar in het Nederlandse bankwezen, in verschillende functies en binnen verschillende banken. Sinds 2006 is hij bankier zonder bank. Vanuit zijn adviespraktijk HUCOFIN Corporate Finance helpt hij bedrijven bij het verkrijgen van financiering. Hij is de auteur van Geld in overvloed. Bestel direct het e-book bij Managementboek.nl voor €19,99 Bestel direct paperback bij Managementboek.nl voor €22,50 

 • De responsive enterprise

   

  Rini van Solingen & Vikram Kapoor -  De wereld versnelt. Het maken van plannen lijkt soms zelfs zinloos; zodra de spreekwoordelijke inkt nog niet droog is, verandert er weer wat en is het plan al achterhaald. Responsiveness is daarom een cruciale eigenschap voor organisaties om snel te kunnen acteren in onze dynamische wereld. Grote organisaties zijn die responsiveness vaak kwijtgeraakt ten opzichte van startups, terwijl ze feitelijk een veel betere uitgangspositie hebben. Ze hebben namelijk wél klanten, diensten, producten en geld. In een snelle en dynamische markt is reactiesnelheid cruciaal. Rini van Solingen en Vikram Kapoor schreven een managementboek over organisaties die dat in hun genen hebben verankerd: De Responsive Enterprise. In dit boek worden de negen belangrijkste aanpassingen behandeld om de responsiveness van organisaties drastisch te verhogen. Een preview. De huidige tijd kenmerkt zich door een afvalrace waarin reactiesnelheid cruciaal is. De ontwikkelingen gaan steeds sneller, klanten worden steeds kritischer, de roep om toegevoegde waarde is groot en alles moet het liefst tegen lage (of zelfs helemaal geen) kosten. Hoe overleef je dat? Hoe acteer je sneller dan je concurrent? Of nog beter: hoe zorg je er voor dat je zo snel een antwoord biedt, nog ver voordat jouw klant dit verwacht? Responsiveness als bedrijfseigenschapBij hoge dynamiek is het verhogen van wendbaarheid verstandig. Als de responsiveness van een organisatie hoog is, dan is er altijd tijd genoeg om effectief te reageren. Je bent dan feitelijk klaar voor alles. Dit vraagt echter wel veel van een organisatie. De belangrijkste stap daarin is: de eigen mensen vertrouwen en hen de bevoegdheid geven om zelf alle beslissingen te nemen. De beslissingsbevoegdheid daar neerleggen waar de meeste informatie en kennis zit en het probleem van de klant het best wordt doorgrond. Negen patronenDe Responsive Enterprise vertelt het verhaal van Ron en Mark. Ron is directeur bij een groot bedrijf, waar de bureaucratie welig tiert. Mark daarentegen is directeur-eigenaar van een jong bedrijf, waar frisheid en responsiveness de boventoon voeren. Tijdens een rondje golf bespreken ze de belangrijkste principes om organisaties responsive te maken. Hoewel Ron sceptisch is en vaak denkt dat dit in zijn organisatie niet haalbaar is, vindt hij zijn enthousiasme terug. Hij ontdekt hoe hij binnen de dynamiek van zijn eigen organisatie toch direct aan de slag kan. Al pratend nemen ze de stappen door waarmee de organisatie van Ron net zo snel en slagvaardig kan worden als die van Mark:  Vorm autonome teams (minibedrijfjes), die geheel zelfstandig via cross-functionele teams direct en snel acteren om klantwaarde te leveren Bepaal een ambitieus hoger doel, zodat altijd helder is of een individuele beslissing de juiste kant op gaat en ook altijd iedereen met maximale energie aan de slag gaat Maak alles extreem transparant, waardoor ieder individu in staat is zelf te beslissen en in te zien wat de impact daarvan is op andere plaatsen Zet de klant(en) aan het stuur, omdat het bestaansrecht van een organisatie per definitie altijd zit in de waarde voor die klant, én in de waarde voor de klant van die klant Doe veel experimenten, waarmee constant wordt uitgeprobeerd of iets werkt en er geleerd wordt of de waarde zit waar die wordt verwacht Stuur op individueel ondernemerschap en vakmanschap, omdat uiteindelijk een organisatie bestaat uit individuen, elk met eigen behoeften, doelen en ambities; als het ondernemerschap en vakmanschap van iedereen wordt gebundeld, dan is de sky de limit Creëer een zelfschalende cultuur, waarmee groei automatisch plaatsvindt en patronen, gedrag en cultuur op groepsniveau worden doorgegeven en opgebouwd Richt een rigoureus ritme van levering in, zodat snel gereageerd wordt op veranderende situaties en dit via een vaste en voorspelbare kadans (hartslag) wordt verankerd Word software-centric en data-driven, omdat software oneindig schaalt, geen fysieke beperking kent en er via data supersnel ontdekt kan worden ontdekt waar veel waarde zit De Responsive Enterprise begint met een voorwoord van Daniel Ropers, directeur bij Bol.com: ‘Het lijkt wel alsof de auteurs stiekem over mijn schouder hebben meegekeken en de kern van onze organisatieprincipes hebben opgeschreven. Dit boek is verplichte kost voor iedereen met een ambitieuze innovatie- of veranderambitie!’. Vikram Kapoor is serial entrepreneur en CEO van Prowareness. Rini van Solingen is CTO bij Prowareness en hoogleraar global software engineering aan de TU-Delft. Vanuit Prowareness helpen zij klanten in het transformeren van hun organisaties tot responsive enterprises.  Nederlandstalig | Paperback: €15,- (na 21 september €20,-) Direct bestellen bij Managemetboek.nl

 • Minister Bert Koenders neemt eerste exemplaar 'Banking for a Better World' in ontvangst

   

  Redactie -  Donderdag 15 september nam Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders het eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘Banking for a Better World’. Het boek zal worden uitgereikt door Nanno Kleiterp, die het boek geschreven heeft ter gelegenheid van zijn afscheid als CEO van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO.  ‘Bankieren’ en ‘een betere wereld’ worden niet vaak geassocieerd met elkaar maar in dit nieuwe boek laat Nanno Kleiterp zien dat beide onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Bij de aanpak van de grote uitdagingen waar de wereld momenteel voor staat, zoals het verminderen van armoede en ongelijkheid, het aanpakken van de klimaatverandering, en de bescherming van de biodiversiteit, wijst dit boek op de veranderende verantwoordelijkheden van bedrijven, overheden, financiële instellingen en het maatschappelijk middenveld.  Het is een ‘must read’ voor iedereen die wil begrijpen wat er nodig is van de financiële wereld, investeerders, de private sector, overheden en het maatschappelijk middenveld om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te bereiken in 2030.Nanno Kleiterp: “Met dit boek wil ik inzicht bieden en mijn ervaring delen met betrekking ten aanzien van de belangrijke rol van de financiële sector in de internationale ontwikkeling en het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het boek gaat ook in op de cruciale rol die ontwikkelingsbanken kunnen spelen als katalysator voor duurzame ontwikkeling."  Mo Ibrahim, oprichter en voorzitter van de Mo Ibrahim Foundation en wereldleider op het gebied van duurzame ontwikkeling in Afrika over ‘Banking for a Better World’: “Nanno Kleiterp neemt ons mee op een reis van 40 jaar in de wereld van ontwikkelingsfinanciering. Het gaat over een ander soort van bankieren, waarbij de missie is gebaseerd op het welzijn van mensen en de planeet. De uitdaging van deze tijd is hoe ondernemers, de financiële sector en overheden gezamenlijk invulling kunnen geven aan nieuwe modellen voor duurzame ontwikkeling.”  ‘Banking for a Better World’ is via de boekhandel beschikbaar in het Engels als paperback en als e-book via www.bol.com. In november 2016 zal de Nederlandse versie ‘Bankieren voor een Betere Wereld’ verschijnen: http://nl.aup.nl/books/9789462983502-bankieren-voor-een-betere-wereld.html.

 • Free e-book download: Learn the basics of Islamic finance

   

  Redactie -  Islamic finance is growing. With that growth, the need to develop a consistent, standardized approach to better understanding the challenges and requirements of Sharia-compliant financial-related instruments and services is also increasing. In response to this need, GARP partnered with the Islamic Research and Training Institute (IRTI), to develop practice-driven risk management rules and approaches for Islamic finance. The result of this initiative is The Islamic Finance Risk Initiative: Risk Management for Islamic Financial Institutions, the first book published that affirmatively explains how to assess and measure the risks associated with Islamic financial products. The book, which includes a mapping of certain Islamic-based financial risk products, their structures and risks, and an analysis of those risks, builds a foundation of understanding around how Islamic products and services work. Only by understanding the risks surrounding these products can one assess their benefits and uses, and how to hedge exposures if necessary. Download the free e-book now and gain crucial insight into assessing the risks and opportunities presented through the use of Sharia-compliant products and services.

 • Liefde komt niet van één k(l)ant

   

  Jaap Zijlstra en Lizanne Vroom -  Het klantbelang centraal is in de financiële sector het belangrijkste motto voor de komende jaren! De titel van dit boek is veelzeggend: 'Liefde komt niet van één k(l)ant'. Het gaat om tweerichtingsverkeer én samenwerking met uw klant. Financieel adviseurs en hun klanten zullen zich samen over de kansen en risico's moeten buigen, zullen samen hun verantwoordelijkheden moeten nemen. Daarvoor zijn communicatie én klantvertrouwen cruciaal. Vertrouwen werkt alleen wederzijds. De bal ligt bij de adviseur: hij is aan zet! Met de zeven effectieve eigenschappen die worden aangereikt, wordt ervaren hoe hij zich als een betrokken en integer adviseur kan profileren met een helder adviestraject. Hij krijgt inzicht in de impact die hij als adviseur heeft en hij ervaart hoe hij winst kan behalen door authenticiteit, gevoel en beleving, zodat de klant vertrouwen krijgt en behoudt. Daarnaast wordt een nieuw Dynamisch Business Model® aangereikt, waarmee in korte tijd op één A4 de (zakelijke) klant in beeld wordt gebracht. Niet de malaise van de financiële sector heeft het laatste woord, maar de adviseur! Paperback: €37,50 Direct bestellen bij Managementboek.nl

 • Lees meer