Partners

Nederlandse Vereniging van Banken

Gustav Mahlerplein 29-35
1082 MS Amsterdam
Tel: +31.20.550 28 88
Fax: +31.20.623 97 48
www.nvb.nl

De NVB streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen in Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de banksector, streeft naar effectieve marktwerking en houdt rekening met de belangen van haar gesprekpartners.

 

Resultaten