Partners

GVRM, Genootschap voor Risicomanagement

Postbus 292
7300 AG Apeldoorn
Tel: +31.55.5346453
info@gvrm.nl
www.gvrm.nl

Het Genootschap voor Risicomanagement is de vereniging van en voor mensen die zich bezighouden met risicomanagement in de breedste zin van het woord. Het genootschap biedt een platform voor kennisuitwisseling, is een netwerk voor geïnteresseerden en professionals en stelt zich ten doel het vakgebied verder te ontwikkelen. Sinds 1985 organiseert het genootschap themabijeenkomsten en congressen, neemt met haar leden actief deel aan discussies rond risicomanagement, organiseert lezingen, ronde tafel bijeenkomsten en neemt deel aan nationale en internationale fora met betrekking tot risicomanagement.

 

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden...