Partners

Verbond van Verzekeraars

Bordewijklaan 2, Mariahoeve
2591 XR Den Haag
Tel: +31.70.3338500
www.verzekeraars.org

 

Belangenvereniging van de in Nederland werkzame particuliere verzekeraars.

 

Veel van de voor verzekeraars relevante wet- en regelgeving komt uit de koker van de Europese Unie. Het is voor het Verbond daarom van groot belang goed aangesloten te zijn bij de ontwikkelingen in Brussel. Dit doet het vooral door zijn lidmaatschap van het CEA

Daarnaast houdt het Verbond ook zelf nauwlettend in de gaten welke initiatieven worden genomen:

Ten eerste wil het Verbond zoveel mogelijk invloed uitoefenen op het Europese wetgevingsproces en daar de specifiek Nederlandse belangen behartigen. Het is vaak te laat om bij de Nederlandse overheid aan te kloppen als een Europees initiatief al wordt geïmplementeerd in Nederlandse wet- of regelgeving.

Ten tweede is er ook een rol voor het Verbond weggelegd om verzekeraars in Nederland op de hoogte te houden van Europese maatregelen.
 

 

Resultaten