Governance, Risk & Compliance

 • Boete van half miljard euro voor grootbanken voor manipulatie van rentetarieven

   

   De eurocommissaris voor Concurrentie, Margrethe Vestager, deelde vandaag mee dat de Europese Commissie Crédit Agricole, HSBC en JPMorgan Chase voor een totaal bedrag van 485 miljoen euro beboet, voor de manipulatie van rentetarieven. De 3 banken hadden samen met Barclays, Deutsche Bank, RBS en Société Générale tussen september 2005 en mei 2008 vertrouwelijke informatie uitgewisseld en afspraken gemaakt om de koers van belangrijke benchmarktarieven als Euribor in hun voordeel om te buigen.  In december 2013 besloten Barclays, Deutsche Bank, RBS en Société Générale te schikken met de Commissie, tegen de andere drie banken bleef het kartelonderzoek gewoon lopen. Zij krijgen nu een totale boete van bijna een half miljard euro. De Amerikaanse grootbank JPMorgan Chase moest met 337 miljoen euro het grootste bedrag ophoesten. Het Franse Crédit Agricole moet 114 miljoen euro betalen en het Britse HSBC, dat slechts één maand deelnam aan het kartel, komt er vanaf met een boete van 33 miljoen euro. “Een gezonde en competitieve financiële sector is essentieel voor investeringen en economische groei. Banken moeten de Europese concurrentieregels respecteren, net als elk ander bedrijf dat actief is in de Europese interne markt”, zo verklaarde Vestager.De Commissie voert al jaren onderzoek naar het gesjoemel met interbankenrente en deelde eerder al belangrijke boetes uit.  

 • Nederlandse financiële instellingen presenteren SDGI rapport

   

   Vandaag hebben 18 Nederlandse financiële instellingen het rapport "Building Highways to SDG Investing' gepresenteerd aan Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Frank Elderson, Directeur van de Nederlandsche Bank (DNB). De presentatie vindt plaats tijdens de conferentie van de Global Impact Investing Network (GIIN), waar 700 institutionele en andere professionele beleggers aanwezig zijn. Het rapport omvat speerpunten om SDG investeringen (SDGI) in het binnen- en buitenland te maximaliseren. Het is wereldwijd voor het eerst dat nationale pensioenfondsen, verzekeraars en banken samenkomen rondom een gezamenlijke SDG Investeringsagenda. Vorig jaar heeft de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG's) voor 2030 vastgesteld. Het gaat om 17 zeer ambitieuze doelstellingen op het gebied van o.a. klimaat, armoede, gezondheidszorg, onderwijs. Om de SDG's voor 2030 te kunnen realiseren, is er jaarlijks 5.000-7.000 miljard dollar aan investeringen nodig. Zonder kapitaal van institutionele en private beleggers is dit niet mogelijk. Het consortium van ondertekenende instellingen, met een collectief beheerd vermogen van 2.800 miljard euro, heeft als uitgangspunt dat het niet alleen van maatschappelijk belang, maar ook in het belang van hun aandeelhouders en zakelijke relaties is om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd mee te laten wegen in hun bedrijfsvoering en bij investeringen. Het rapport is het resultaat van een brede consultatie van zes maanden met ruim 70 medefinanciers, overheidsvertegenwoordigers en deskundigen uit de praktijk. In het rapport staan concrete voorstellen die erop gericht zijn investeringen in de SDG's te versnellen en op te schalen. In december zullen verdere besprekingen plaatsvinden, waaronder een bijeenkomst met de financiële sector op 14 december bij de DNB. De instellingen die het initiatief hebben ondertekend kijken ernaar uit om zich in de komende jaren gezamenlijk in te zetten voor investeringen in de SDG's. Herman Mulder, mede-organisator van de SDGI Agenda: "In de roerige wereld van deze tijd is het belangrijker dan ooit dat de private sector initiatieven ontplooit waarmee positieve verandering een impuls krijgt. De SDG's bieden niet alleen een uitdaging, maar ook een kans om gezamenlijk een positieve bijdrage te leveren." 

 • Nieuw initiatief verbetert toegang tot kapitaal voor microfinancieringssector in Myanmar

   

   Een gezamenlijk initiatief van The Currency Exchange Fund (TCX) en het Livelihoods and Food Security Multi-Donor Trust Fund (LIFT) verbetert de toegang tot kapitaal voor de microfinancieringssector in Myanmar.Microfinancieringsinstellingen in Myanmar hebben meer fondsen nodig om uit te breiden en aan de vraag naar microfinancieringen te kunnen voldoen. De volatiliteit van de Myanmarese munteenheid, de kyat, maakt leningen in kyat voor buitenlandse investeerders echter niet aantrekkelijk. “De toegang tot financiële diensten blijft één van de meest prangende ontwikkelingsuitdagingen van Myanmar”, stelt Andrew Kirkwood, directeur van LIFT. “Verbetering van de toegang tot financiering is cruciaal voor het vergroten van de economische kansen van huishoudens op het platteland en heeft sociale en economische voordelen voor het land als geheel. LIFT wil financiële markten in Myanmar zodanig ontwikkelen en bevorderen dat ook armere huishoudens, vrouwen, boeren, kleine bedrijven, landlozen en ontheemden toegang krijgen tot financiële diensten, om te kunnen profiteren van economische kansen”, aldus Andrew Kirkwood. TCX biedt valutaderivaten aan die leningen in lokale valuta mogelijk maken, ook aan microfinancieringsinstellingen in Myanmar, waarbij het wisselkoersrisico is afgedekt. LIFT stelt middelen beschikbaar om de rente op deze leningen te subsidiëren. Het initiatief trad in werking op 1 december jl. en werd ruim overtekend, hetgeen de grote interesse aangeeft van investeerders voor de microfinancieringssector in Myanmar. De verwachting is dat de toename in investeringen de komende drie jaar zal leiden tot miljoenen dollars aan leningen – luidend in kyat – en zo’n 400.000 microkredieten. “We zijn erg tevreden met het succes van dit initiatief. Het toont aan dat blended finance een belangrijke rol kan spelen bij de groei van de microfinancieringssector”, aldus TCX-directeur Ruurd Brouwer. “Deze faciliteit sluit perfect aan bij onze rol als katalysator voor de ontwikkeling van financiële markten, omdat het microfinancieringsinstellingen geleidelijkerwijs in staat zal stellen om commerciële rentetarieven te kunnen betalen", stelt Jerome Pirouz, Senior Vice President van TCX. LIFT financiert momenteel 42 financiële instellingen die actief zijn in 222 gemeenten in heel Myanmar en meer dan 1 miljoen huishoudens bedienen. De uitvoerende partners van LIFT rapporteren terugbetalingspercentages van 97–100% op de leningen. TCX, dat gevestigd is in Nederland, is op 1 december begonnen met het accepteren van aanvragen van investeerders.  

 • Benelux kampioen geheime belastingdeals met multinationals

   

  Nederland is nog altijd een van de belangrijkste landen in Europa als het gaat om internationale belastingontwijking. Dankzij allerlei regelingen blijft Nederland een belangrijke draaischijf, ook al zegt het kabinet steeds belastingontwijking aan te willen pakken. Dat concludeert het laatste Eurodad-rapport Survival of the Richest - Europe's role in supporting an unjust global tax system 2016. Eurodad maakt het overzichtsrapport nu voor het vierde jaar op rij. Zeventien EU-lidstaten, en Noorwegen, worden onder de loep gelegd en met elkaar vergeleken. De belangrijkste conclusie is, dat het aantal geheime belastingdeals tussen landen en multinationals, zogenaamde sweetheart tax deals, niet afneemt, maar juist stijgt. Tussen 2013 en 2015 zelfs met 160%. Nederland staat in de Europese top 3 en sloot in 2015 maar liefst 236 van deze geheime deals. Alleen België en Luxemburg sloten er in Europa meer af. Tove Maria Ryding, policy and advocacy manager bij Eurodad: "Het is verbazingwekkend en diep verontrustend dat het aantal geheime deals in Europa explodeert - alsof het LuxLeaks-schandaal nooit heeft plaatsgevonden. Bij LuxLeaks hebben we gezien dat klokkenluiders bedreigd worden met rechtszaken en gevangenis. Het feit dat er in Europa nu meer dan duizend sweetheart-deals bestaan met multinationals, baart ons zorgen." Kroonjuwelen"Nederland is ook niet bereid om haar eigen 'kroonjuwelen' aan te pakken, zoals de deelnemingsvrijstelling.", stelt onderzoeker Jasper van Teffelen van SOMO. "Ten opzichte van vorig jaar zijn er door de EU, onder Nederlands voorzitterschap, wel stappen in de goede richting gezet om belastingontwijking te bestrijden, maar Nederland heeft in eigen land bitter weinig gedaan om haar rol als facilitator van belastingontwijking aan te pakken".

 • ‘Let op! Geld lenen kost geld’ geen onmiddellijk effect in verkoopomgeving

   

   De waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ heeft geen onmiddellijk effect op het gedrag en de houding van consumenten wanneer zij online een lening afsluiten. Dit is een conclusie uit het rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM): ‘Let op! Geld lenen kost geld; een onderzoek naar de effectiviteit van een waarschuwing in kredietreclames.’ Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van Financiën.  Meting tijdens afsluitproces leningOm het effect van de kredietwaarschuwing te meten, heeft de AFM een experiment uitgevoerd in de online verkoopomgeving van een aanbieder van consumptief krediet. Het onderzoek toont geen invloed aan van de waarschuwing op hoe vaak consumenten op banners klikken, de wijze waarop zij zich oriënteren op de website en de keuzes die zij maken bij het aanvragen van een offerte. Ook kon geen invloed worden aangetoond op de attitude van consumenten ten aanzien van geld lenen, de voorgenomen handelswijze en de manier waarop consumenten kredietreclames ervaren.  Positieve bijeffectenDe kredietwaarschuwing heeft mogelijk wel positieve bijeffecten. Zo wezen deskundigen op de mogelijke invloed van de kredietwaarschuwing op de sociale norm over lenen, waardoor er minder positief tegen lenen wordt aangekeken. De waarschuwing draagt mogelijk ook bij aan de herkenbaarheid van krediet in een omgeving waar het niet direct duidelijk is dat het gaat om een lening. Er blijkt groot draagvlak onder consumenten voor de kredietwaarschuwing; 80% vindt het positief dat de overheid kredietverstrekkers verplicht om een kredietwaarschuwing op te nemen.  Waarschuwing heeft 3 doelenKredietaanbieders zijn sinds 2009 verplicht om de waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ op te nemen in reclames voor consumptief krediet. De waarschuwing heeft 3 doelen: De consument stimuleren zijn keuze beter te overdenken. Bewustwording bij de consument creëren door te attenderen op de gevolgen die verbonden zijn aan het krediet. Tegenwicht bieden aan het neergezette beeld in sommige kredietreclames dat lenen voor consumptieve uitgaven iets vanzelfsprekends is. Rapport is tussenstapDe AFM adviseert de minister van Financiën om te bepalen of hij naast bewustwording andere, concrete gedragsdoelen nastreeft met de waarschuwing. Vervolgens kan worden onderzocht welke maatregelen – naast de kredietwaarschuwing – kunnen bijdragen aan de nieuw vastgestelde doelstellingen. De minister ziet het rapport als een waardevolle stap en heeft de aanbeveling overgenomen en gedeeld met de Tweede Kamer.  Onbewuste invloed beslisomgevingDe AFM maakt in haar toezicht vaker gebruik van kennis uit de gedragswetenschappen. Naast informatieverstrekking heeft de manier waarop keuzes worden aangeboden in een (online) omgeving, onbewust invloed op hoe consumenten kiezen. Zie hiervoor ook het rapport ‘Consumentengedrag op de markt voor consumptief krediet’.

 • Financiële instellingen in Nederland omarmen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

   

   Vorig jaar heeft de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG's) voor 2030 vastgesteld. Het gaat om 17 zeer ambitieuze doelstellingen op het gebied van o.a. klimaat, armoede, gezondheidszorg, onderwijs. Om de SDG's voor 2030 te kunnen realiseren, is er jaarlijks 5.000-7.000 miljard dollar aan investeringen nodig. Zonder kapitaal van institutionele en private beleggers is dit niet mogelijk.  Morgen zullen 18 Nederlandse financiële instellingen, met een collectief beheerd vermogen van 2.800 miljard euro, de regering en de Nederlandse Bank (DNB) uitnodigen om samen met de instellingen de SDG's te ondersteunen. Het is wereldwijd voor het eerst dat nationale pensioenfondsen, verzekeraars en banken samenkomen rondom een gezamenlijke SDG Investeringsagenda (SDGI). De instellingen die het initiatief ondertekenden presenteren de agenda voor verdere samenwerking en gezamenlijk acties aan Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De presentatie vindt morgen plaats tijdens de conferentie van de Global Impact Investing Network (GIIN), waar 700 institutionele en andere professionele beleggers aanwezig zullen zijn. Het consortium van ondertekenende instellingen heeft als uitgangspunt dat het niet alleen van maatschappelijk belang, maar ook in het belang van hun aandeelhouders en zakelijke relaties is om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd mee te laten wegen in hun bedrijfsvoering en bij investeringen. In het rapport 'Building Highways to SDG Investing' formuleren de instellingen een aantal speerpunten om SDG investeringen in het binnen- en buitenland te maximaliseren. Het rapport is het resultaat van een brede consultatie van zes maanden met ruim 70 medefinanciers, overheidsvertegenwoordigers en deskundigen uit de praktijk. In het rapport staan concrete voorstellen die erop gericht zijn investeringen in de SDG's te versnellen en op te schalen. In december zullen verdere besprekingen plaatsvinden, waaronder een bijeenkomst met de financiële sector op 14 december bij de DNB. De instellingen die het initiatief hebben ondertekend kijken ernaar uit om zich in de komende jaren gezamenlijk in te zetten voor investeringen in de SDG's. Herman Mulder, mede-organisator van de SDGI Agenda: "In de roerige wereld van deze tijd is het belangrijker dan ooit dat de private sector initiatieven ontplooit waarmee positieve verandering een impuls krijgt. De SDG's bieden niet alleen een uitdaging, maar ook een kans om gezamenlijk een positieve bijdrage te leveren." Het rapport 'Building Highways to SDG Investing' wordt morgen om 10:00 uur gepubliceerd op www.sdgi-nl.org

 • Lees meer