Governance, Risk & Compliance

 • Monte dei Paschi probeert oorspronkelijk herstelplan te halen

   

   Na een bestuursvergadering kondigde de noodlijdende Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena aan te blijven bij het eerder ingediende herstelplan, inclusief de uitgifte van aandelen. De bank houdt vast aan het oorspronkelijke herstelplan om voor het einde van het jaar 5 miljard euro op te halen, om een redding door de staat te voorkomen. De Europese Centrale Bank (ECB) was eerder nog om extra tijd gevraagd door de bank, nadat de regeringscrisis in Italië de eerder met aandeelhouders afgesproken kapitaalinjectie op losse schroeven had gezet. De bank wilde daarom tot 20 januari om het plan rond te krijgen, maar de ECB ging daar niet mee akkoord. De weigering van de ECB om de deadline te verschuiven, zou een hulpoperatie door de Italiaanse overheid wel dichterbij brengen. De Italiaanse staat zou daarbij voor zo'n 2 miljard euro een aanzienlijk belang in de bank willen nemen, in een poging de vele duizenden kleine obligatiehouders van de bank te ontzien.

 • AFM positief over vernieuwde Corporate Governance Code

   

   De AFM is positief over de nieuwe Corporate Governance Code die donderdag is gepubliceerd door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. De AFM vindt vanuit haar toezichtrol met name 4 onderwerpen van belang: langetermijnwaardecreatie, de interne auditfunctie, rapportage aan de auditcommissie en cultuur van de onderneming. Deze zijn ook uitgelicht in de eerdere consultatiereactie van de AFM in april van dit jaar. De AFM maakt zich sterk voor transparante en eerlijke financiële markten, om zo bij te dragen aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Goede corporate governance is daarbij een belangrijke sleutel. Het werken met een Code, en de wijze van totstandkoming, blijkt een succesvolle invulling van zelfregulering met een wettelijke verankering.  LangetermijnwaardecreatieDe AFM is verheugd dat langetermijnwaardecreatie, waarbij de belangen van alle stakeholders van de vennootschap worden meegewogen, hoge prioriteit krijgt in de Code. Investeerders hechten steeds meer belang aan verantwoord aandeelhouderschap, waarbij langetermijnwaardecreatie en daarmee ook niet-financiële informatie belangrijker worden. De AFM benadrukt het belang van geïntegreerde verslaggeving en constateerde recent in haar rapport over jaarverslaggeving dat ondernemingen hier in toenemende mate stappen in de goede richting zetten. Naar de mening van de AFM zouden verdere stappen richting geïntegreerde verslaggeving zich ook prima lenen voor een benadering als in de Code. De AFM vindt het verder een mooie stap vooruit dat een vennootschap in de verklaring van het bestuur (‘in control’ verklaring) niet alleen aandacht zal moeten besteden aan risico’s die verband houden met financiële aspecten, maar daarin ook de strategische, operationale alsmede niet-financiële aspecten van ondernemen moet betrekken.  Adequate interne auditfunctieDe AFM onderschrijft het uitgangspunt in de Code dat iedere beursgenoteerde vennootschap over een interne auditfunctie zou moeten beschikken. Een adequate interne auditfunctie is een essentieel onderdeel van de risicobeheersing van de vennootschap en is veelal voorwaardelijk voor het goed functioneren van de externe accountant en de auditcommissie. Uit AFM-onderzoek naar auditcommissies in 2015 bleek dat ook commissarissen hechten aan een goede interne beheersing en oog hebben voor de toegenomen rol van de interne auditfunctie daarbij.  Rapportage aan auditcommissieDe Code legt terecht meer nadruk op de rol van de auditcommissie in het benoemings- en beoordelingsproces van de externe accountant. Daarbij is tijdige rapportage door de externe accountant aan de auditcommissie cruciaal. De AFM pleit reeds langere tijd voor rechtstreekse rapportage aan de auditcommissie door de externe accountant, zonder onnodige vertraging. We zijn positief dat ons pleidooi draagvlak gevonden heeft.  CultuurTot slot ondersteunt de AFM de aandacht voor gedrag en cultuur in de Code. Dit is een onderwerp waar de AFM zich nadrukkelijk mee bezig houdt in haar toezichttaken. Voor alle normen geldt dat ze pas werkelijk effect sorteren, wanneer ze deel gaan uitmaken van de cultuur van een onderneming. Gedrag en cultuur zijn mede bepalend bij langetermijnwaardecreatie en de (implementatie van de) interne risicobeheersings- en controlesystemen. Uit eigen toezichtservaring weet de AFM dat het sturen op gedrag en cultuur bij de onder toezicht staande instellingen een weerbarstig proces is dat vraagt om continue aandacht.

 • Standard Life Investments: Je zou het bijna vergeten, maar de Amerikaanse economie staat er goed voor

   

   Alle aandacht die Trump opeist, doet haast vergeten dat de economie in de VS aan momentum wint, schrijft Jeremy Lawson, hoofdeconoom van Standard Life Investments, in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Herstel gedragen door consumptieve bestedingenDe kracht van het herstel is zichtbaar in de laatste werkgelegenheidscijfers en het blijkt ook uit het bedrijfsvertrouwen dat weer toeneemt na de sterke groeidip in 2015 en begin 2016. Dat de groei van de werkgelegenheid zelf niet meer zo sterk is als eerder tijdens het herstel past bij een arbeidsmarkt die het punt van full employment nadert. De consumptieve bestedingen blijven de dragende factor van dit herstel; autoverkopen trekken aan, evenals retail sales ondanks dat reële inkomens enigszins onder druk staan door de normaliserende consumentenprijsinflatie. Lawson ziet ook bemoedigende tekenen in de recente stijging van bouwvergunningen en nieuwe woningen. De onderliggende trends in de arbeidsmarkt en demografische ontwikkelingen zijn positief voor vraag en aanbod van woningen in 2017. Industriële activiteit en kapitaalbestedingen zijn zwakke plekDe industriële activiteit en kapitaalbestedingen blijven echter de zwakke plekken in de economie. De positieve ontwikkelingen in het sentiment, orders voor kernkapitaalgoederen en bedrijfswinsten duiden wel op een gematigd herstel in de eerste maanden van 2017. De stijgende trend van de grondstoffenprijzen, die een extra boost kreeg dankzij het OPEC-akkoord van vorige week om de olieproductie te beperken, zorgt ook voor rugwind. Maar net zoals de stijgende kosten voor het lenen van geld de vooruitzichten voor de huizenmarkt vertroebelt, kan de aansterkende US dollar het prille industriële herstel in de kiem smoren. Yellen wil eerst zien, dan doenKomt hierdoor de verwachte renteverhoging later deze maand in gevaar. Nee, daarvoor zijn beide ontwikkelingen onvoldoende zorgwekkend, maar wel zal de Fed een dovish geluid laten horen, denkt Lawson.  De markten anticiperen al op de stijgende groei- en inflatieverwachtingen als gevolg van de mogelijke belastingverlagingen, maar Janet Yellen zal zo'n beleidswijziging vooralsnog speculatief vinden. Zij zal daarom terughoudend zijn met het aanmoedigen van een verkrapping van financiële omstandigheden tot wetgeving om de belasting te verlagen door het Congres is aangenomen is én duidelijk is dat de anti-groei consequenties van de verkiezingsretoriek va Trump geen werkelijkheid worden. Lees meer in de wekelijkse nieuwsbrief 'On firmer ground' van Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Investments. 

 • Boete van half miljard euro voor grootbanken voor manipulatie van rentetarieven

   

   De eurocommissaris voor Concurrentie, Margrethe Vestager, deelde vandaag mee dat de Europese Commissie Crédit Agricole, HSBC en JPMorgan Chase voor een totaal bedrag van 485 miljoen euro beboet, voor de manipulatie van rentetarieven. De 3 banken hadden samen met Barclays, Deutsche Bank, RBS en Société Générale tussen september 2005 en mei 2008 vertrouwelijke informatie uitgewisseld en afspraken gemaakt om de koers van belangrijke benchmarktarieven als Euribor in hun voordeel om te buigen.  In december 2013 besloten Barclays, Deutsche Bank, RBS en Société Générale te schikken met de Commissie, tegen de andere drie banken bleef het kartelonderzoek gewoon lopen. Zij krijgen nu een totale boete van bijna een half miljard euro. De Amerikaanse grootbank JPMorgan Chase moest met 337 miljoen euro het grootste bedrag ophoesten. Het Franse Crédit Agricole moet 114 miljoen euro betalen en het Britse HSBC, dat slechts één maand deelnam aan het kartel, komt er vanaf met een boete van 33 miljoen euro. “Een gezonde en competitieve financiële sector is essentieel voor investeringen en economische groei. Banken moeten de Europese concurrentieregels respecteren, net als elk ander bedrijf dat actief is in de Europese interne markt”, zo verklaarde Vestager.De Commissie voert al jaren onderzoek naar het gesjoemel met interbankenrente en deelde eerder al belangrijke boetes uit.  

 • Nederlandse financiĆ«le instellingen presenteren SDGI rapport

   

   Vandaag hebben 18 Nederlandse financiële instellingen het rapport "Building Highways to SDG Investing' gepresenteerd aan Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Frank Elderson, Directeur van de Nederlandsche Bank (DNB). De presentatie vindt plaats tijdens de conferentie van de Global Impact Investing Network (GIIN), waar 700 institutionele en andere professionele beleggers aanwezig zijn. Het rapport omvat speerpunten om SDG investeringen (SDGI) in het binnen- en buitenland te maximaliseren. Het is wereldwijd voor het eerst dat nationale pensioenfondsen, verzekeraars en banken samenkomen rondom een gezamenlijke SDG Investeringsagenda. Vorig jaar heeft de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG's) voor 2030 vastgesteld. Het gaat om 17 zeer ambitieuze doelstellingen op het gebied van o.a. klimaat, armoede, gezondheidszorg, onderwijs. Om de SDG's voor 2030 te kunnen realiseren, is er jaarlijks 5.000-7.000 miljard dollar aan investeringen nodig. Zonder kapitaal van institutionele en private beleggers is dit niet mogelijk. Het consortium van ondertekenende instellingen, met een collectief beheerd vermogen van 2.800 miljard euro, heeft als uitgangspunt dat het niet alleen van maatschappelijk belang, maar ook in het belang van hun aandeelhouders en zakelijke relaties is om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd mee te laten wegen in hun bedrijfsvoering en bij investeringen. Het rapport is het resultaat van een brede consultatie van zes maanden met ruim 70 medefinanciers, overheidsvertegenwoordigers en deskundigen uit de praktijk. In het rapport staan concrete voorstellen die erop gericht zijn investeringen in de SDG's te versnellen en op te schalen. In december zullen verdere besprekingen plaatsvinden, waaronder een bijeenkomst met de financiële sector op 14 december bij de DNB. De instellingen die het initiatief hebben ondertekend kijken ernaar uit om zich in de komende jaren gezamenlijk in te zetten voor investeringen in de SDG's. Herman Mulder, mede-organisator van de SDGI Agenda: "In de roerige wereld van deze tijd is het belangrijker dan ooit dat de private sector initiatieven ontplooit waarmee positieve verandering een impuls krijgt. De SDG's bieden niet alleen een uitdaging, maar ook een kans om gezamenlijk een positieve bijdrage te leveren." 

 • Nieuw initiatief verbetert toegang tot kapitaal voor microfinancieringssector in Myanmar

   

   Een gezamenlijk initiatief van The Currency Exchange Fund (TCX) en het Livelihoods and Food Security Multi-Donor Trust Fund (LIFT) verbetert de toegang tot kapitaal voor de microfinancieringssector in Myanmar.Microfinancieringsinstellingen in Myanmar hebben meer fondsen nodig om uit te breiden en aan de vraag naar microfinancieringen te kunnen voldoen. De volatiliteit van de Myanmarese munteenheid, de kyat, maakt leningen in kyat voor buitenlandse investeerders echter niet aantrekkelijk. “De toegang tot financiële diensten blijft één van de meest prangende ontwikkelingsuitdagingen van Myanmar”, stelt Andrew Kirkwood, directeur van LIFT. “Verbetering van de toegang tot financiering is cruciaal voor het vergroten van de economische kansen van huishoudens op het platteland en heeft sociale en economische voordelen voor het land als geheel. LIFT wil financiële markten in Myanmar zodanig ontwikkelen en bevorderen dat ook armere huishoudens, vrouwen, boeren, kleine bedrijven, landlozen en ontheemden toegang krijgen tot financiële diensten, om te kunnen profiteren van economische kansen”, aldus Andrew Kirkwood. TCX biedt valutaderivaten aan die leningen in lokale valuta mogelijk maken, ook aan microfinancieringsinstellingen in Myanmar, waarbij het wisselkoersrisico is afgedekt. LIFT stelt middelen beschikbaar om de rente op deze leningen te subsidiëren. Het initiatief trad in werking op 1 december jl. en werd ruim overtekend, hetgeen de grote interesse aangeeft van investeerders voor de microfinancieringssector in Myanmar. De verwachting is dat de toename in investeringen de komende drie jaar zal leiden tot miljoenen dollars aan leningen – luidend in kyat – en zo’n 400.000 microkredieten. “We zijn erg tevreden met het succes van dit initiatief. Het toont aan dat blended finance een belangrijke rol kan spelen bij de groei van de microfinancieringssector”, aldus TCX-directeur Ruurd Brouwer. “Deze faciliteit sluit perfect aan bij onze rol als katalysator voor de ontwikkeling van financiële markten, omdat het microfinancieringsinstellingen geleidelijkerwijs in staat zal stellen om commerciële rentetarieven te kunnen betalen", stelt Jerome Pirouz, Senior Vice President van TCX. LIFT financiert momenteel 42 financiële instellingen die actief zijn in 222 gemeenten in heel Myanmar en meer dan 1 miljoen huishoudens bedienen. De uitvoerende partners van LIFT rapporteren terugbetalingspercentages van 97–100% op de leningen. TCX, dat gevestigd is in Nederland, is op 1 december begonnen met het accepteren van aanvragen van investeerders.  

 • Lees meer