Events

Wij vinden het persoonlijk uitwisselen van kennis, ervaringen en inzichten van het grootste belang voor vernieuwing. Daarom organiseren regelmatig Expert Round Tables over actuele thema's voor de financiële sector.

 

Heeft u belangstelling voor één van onze bijeenkomsten of zou u zelf een inhoudelijk congres, seminar, ronde tafel discussie of ander event willen organiseren, neem dan contact met ons op.

 • Digital lending and the future of lending

   

    Vorig jaar ging het Britse 'peer-to-peer'-leenplatform Zopa voor het eerst door de barrière van 1 miljard dollar aan uitstaande leningen. Bescheiden als je kijkt naar wat banken jaarlijks uitlenen aan bedrijven en particulieren, maar tegelijkertijd opnieuw een symptoom van een veel bredere beweging: geld vindt in toenemende mate zijn bestemming zonder de tussenkomst van banken. Zie ook het bonte gezelschap aan non-bancaire nieuwe hypotheekaanbieders op de Nederlandse markt. Het roept de vraag op welke positie er nog voor banken overblijft als nieuwkomers ook op het terrein van kredietverlening aan de stoelpoten zagen. En hoe kunnen we er als bank het beste op inspelen?   Een recente studie naar de ontwikkelingen op het gebied van 'digital lending' was de basis voor inhoudelijke dialoog tussen top-executives van banken en innovatieve experts. De avond verliep aan de han van stellingen en vragen zoals: Wat zijn de voornaamste uitdagers op het vlak van 'digital lending'? Is digital lending alleen geschikt voor kleine consumentenkredieten of ook voor zakelijk krediet en hypotheken? Wat is de toegevoegde waarde van banken bij het verstrekken van leningen? Hoe kun je als bank je digitale omgeving zo inrichten dat er een ‘rimpelloze leenervaring’ ontstaat?   Een impressie van deze inspirerende avond is binnenkort beschikbaar en zal worden gepubliceerd in Banking Review magazine - zomer 2016.

 • Customer Relevance, drijfveer voor innovatie?

   

    Discussie diner voor CMO's en klantgerichte professionals bij banken en verzekeraars. In het geweld van de opkomende fintech bedrijven die azen op uw klanten is het zaak om relevant te blijven. Als u producten of diensten biedt waar de klant niet meer op zit te wachten of op een manier die is achterhaald stemmen de klanten steeds makkelijker met hun voeten. Kent u uw klanten en weet u wat ze belangrijk vinden? Op deze vragen hopen wij met uw hulp een antwoord te vinden. Het artikel naar aanleiding van dit event is hier beschikbaar en is tevens gepubliceerd in Banking Review magazine - voorjaar 2016

 • Blockchain, killer of kans?

   

    Discussiediner voor vernieuwers en innovators bij banken en verzekeraars. Was bitcoin tot voor kort hoofdzakelijk het speelveld van nerds en idealisten die zochten naar betaalmiddelen zonder overheidsinmenging, de techniek erachter begint steeds meer mainstream te raken. Blockchain is het nieuwe buzzwoord als het het gaat om afhandelen van transacties. En zoals wel vaker het geval bij disruptieve innovatie: de een ziet blockchain als een techniek die banken en andere financieel dienstverleners volstrekt brodeloos maakt, de ander ziet het als de reddingsboei waar de sector al jaren op zit te wachten.   Volledig artikel naar aanleiding van dit event.

 • Risk in Finance

   

  Op 12 oktober 2015 organiseerde Banking Review, samen met Nyenrode Business Universiteit, in het Koetshuis een eendaags congres over de toekomst van risicomanagement bij banken, verzekeraars en fondsen. Sprekers vanuit de wetenschap, regelgevers/toezichthouders en uit de praktijk deelden hun ervaringen en inspirerende inzichten. Het thema leeft en de discussie is nog lang niet afgerond. Op veler verzoek, hebben wij de sprekers gevraagd hun presentaties te delen.   Hieronder de presentaties waarvoor wij goedkeuring hebben: Leen Paape (Nyenrode): Introduction Frans de Weert (DNB): Behavioural Risk Management  Arjen Pasma (PGGM): Alignment of Risk Management and Investors Fabienne Libert (ING): Basel: Effective Risk Data Aggregation and Reporting Cindy Meijer (Aegon) & Michiel Bouwman (ITDS): Impact of Solvency Jeannette Franken & Marco Nijsen (CPI): Expert Round Table Non Financial Risk Onno de Vrij (SAS): Faster and Better Decision Making in Credit Risk Emmanuel Noblet (ngCompliance): Towards Predictive Risk Management Gerbert van Grootheest (Zanders): Expert Round Table Non Maturity Deposits (zie ook volgende kennisartikelen) Hildegard Montsma (AFM): Risk Management and Culture Hans Blommestein (OECD): Forward Looking in Risk Management; ter onderbouwing van zijn presentatie verwijst hij naar twee papers: 'De veranderende aard van risico en de uitdagingen voor gedegen risico management in een nieuw globaal financieel landschap' en 'Risico management na de Grote Crash'

 • Cloud: in or out?

   

    Hoe geef je als bank of verzekeraar handen en voeten aan cloudtechnologie? Wat betekent het in de praktijk als financiële instellingen – een deel van – hun bedrijfsprocessen op een extern platform laat draaien? Wat zijn de voordelen, nadelen, risico's?  Banking Review bracht een aantal experts bijeen en zocht naar antwoorden. “Cloud is in de eerste plaats nog een containerbegrip”, zegt Banking Review-hoofdredacteur Robert Paling in zijn welkomstwoord. “Iedereen heeft het over de Cloud, Hadoop, Saas enzovoort en ieder zichzelf respecterend bedrijf onderzoekt wel mogelijkheden om een deel van de business naar de cloud te verhuizen. ABN Amro bijvoorbeeld verplaatste een aantal backoffice-functies naar de cloud en het research en consultancybureau Gartner zegt dat in 2020 alle info in de cloud staat.”   Volledige artikel: Straks staan alle data in de cloud?  

 • Analytical Bank

   

  Round table ‘Analytical Bank'   Klantgegevens zijn niet meer alleen relevant voor een bepaalde afdeling of domein. Het is van belang dat deze data binnen de organisatie worden gedeeld en voor iedereen toegankelijk zijn. Deze gegevens zijn immers belangrijk voor zowel marketingactiviteiten, fraudebestrijding als risicoanalyses. Ook neemt de hoeveelheid interne en externe data snel toe. Hoe gaat u daar als bank nu effectief mee om?   De ambitie is om altijd en op elk gewenst niveau over de juiste informatie te beschikken zodat u met de juiste analyses betere beslissingen kunt nemen. Hoe kunt u deze ambitie realiseren? Op 30 september gaan we in op al deze aspecten en laten we u zien hoe de domeinen marketing, risk, en fraude samen maximaal profiteren van één visie op analytics. Ook presenteren we u de belangrijkste conclusies van drie eerdere round tables over de Analytical Bank.     Banking Review en SAS hebben de afgelopen periode een serie van 3 roundtables over de Analytical Bank gehouden. Hierin is de rol van analytics voor banken belicht en uitgediept. De terugkoppeling van dit drieluik presenteren we u tijdens het jaarlijkse SAS Forum. Bij deze sessie gaan we in op alle aspecten van de 'Analytical Bank' en tonen we u hoe de domeinen marketing, risk en fraude samen maximaal profiteren van één visie op analytics.   Kort verslag: Analytical Bank: Uitdaging met vele kansen

 • Fico banken in opkomst

   

  Tijdens deze 'ronde tafel'-lunch spraken bestuurders van zogeheten ‘fico’ banken met collega’s over de rol die deze banken spelen in het bancaire landschap. Waarbij fico in de terminologie van toezichthouder DNB staat voor financiële conglomeraten. Welbeschouwd zijn het eigenlijk ‘gewoon’ bankdochters van verzekeraars. Waarom een bank binnen de gelederen van een verzekeraar is de leidende vraag. Wat voegt het toe naar de markt en intern?   Volledige artikel: Meer diversiteit in bankenlandschap door fico-banken.  

 • Analytical Bank: The Future of Banking is in Analytics

   

  Er is een competentie- en domeinoverstijgend belang is als we het hebben over analytics. Daarover gaat de deze Ronde Tafel discussie in de serie Analytical Bank. Klantdata zijn niet meer exclusief van marketeers, credit risk managers, fraude experts of anderen. Ze zijn van de bank en iedereen binnen de organisatie heeft een gemeenschappelijke belang om data te delen. Klantdata is tenslotte belangrijk voor zowel marketing activiteiten, fraude bestrijding en risico analyses. En er is steeds meer data, intern zowel als extern. Hoe gaan we daar nou effectief mee om? Het streven is dat we 'real time' kunnen beschikken over de juiste informatie voor beslissingen op elk niveau. Maar hoe moeten we dan de organisatie inrichten?   Dit event wordt georganiseerd voor een selecte groep top-executives uit de bancaire sector.    Eerdere discussies binnen het thema Analytical Bank: Modellen kunnen altijd beter Marketing tommorrow's bank

 • Banking on Trust

   

  De schandalen in de financiële sector hebben zijn reputatie geen goed gedaan. De publieke veroordeling heeft de sector in het verdachtenbankje geplaatst. Vertrouwen is goed, controle is beter. Strenge regelgeving en toezicht moeten toekomstige excessen voorkomen. Maar kunnen we hiermee het vertrouwen van onze klanten terugwinnen en waar blijft de eigen verantwoordelijkheid van de financiële professional?  Op 4 december 2013 zijn wij hierover de dialoog gestart op Nyenrode.   Onderstaande deskundigen verzorgen inleidingen: The Blame Game. Inleiding door prof. dr. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies; Ruim baan voor de homo apertus. Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA, Dean Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Bestuurlijke Informatieverzorging; Hadden we maar meer naar Aristoteles geluisterd .... Dr. Edgar Karssing, associate professor Beroepsethiek & Integriteitsmanagement; Bankierseed roept om Dialoog. Hans Ludo van Mierlo, oud-bankier en auteur van o.m. ‘Gepast en ongepast geld’ (2008) en ‘Bankiers zweren bij geld’ (2010), heeft aan de basis gestaan van de bankierseed.    Samen willen we een duurzame en substantiële verandering in de sector teweeg brengen. Het gaat om de dialoog en een selecte groep heeft haar commitment toegezegd. Wordt vervolgd.   Lees ook:   Verslag Banking on Trust (met presentaties) Edgar Karssing, Olof Bik: Walk the Talk - Hand in hand met Aristoteles Bob Hoogenboom: Think Different, Lessons from the Crisis Hans Ludo van Mierlo: Beroepseed kan sector veranderen  

 • BR Discussion Dinner 2013: Customer Acquisition & Retention

   

  De klant zit aan het stuur. De wereld is transparant geworden en de klant kan vanuit zijn luie stoel kiezen voor elk aanbod dat hem past. Convenience en concurrerende prijsstelling bepalen zijn uiteindelijke keuzes. Hoe kunnen we onder deze omstandigheden nog een een duurzame relatie ontwikkelen met onze klanten? Wij entameren de discussie door kennis aan te dragen en executives bij elkaar te brengen die ideeen uitwisselen.   Deze ronde tafel discussie werd door Banking Review georganiseerd binnen de serie BR Discussion Dinners. Deelname stond open voor top executives van banken en verzekeraars met verantwoordelijkheid voor marketing, sales en business development.   Deelnemers: Rob Beltman, ICSB (inleider) Albert Spijkman, Achmea Reinier Westeneng, SNS Securities Nico Dekker, Aegon Intermediair Sander Baesjou, Friesland Bank Richard Leijnse, NIBC John Verwey, OpenText Herman Gores, SAP Wim Assink, Banking Review     Artikel: WHY belangrijker dan WHAT ook  

 • Analytical Bank: Future of Risk Management

   

  Het vak van risico manager professionaliseert zich in een snel tempo. De modellen die gedurende de afgelopen decennia zijn ontwikkeld, blijken veelal onvoldoende ingericht voor de eisen van dit moment, laat staan voor de toekomst. Data zijn essentieel en daar hebben we als banken veel van. De hoeveelheid is dan ook niet zozeer het probleem, wel de structuur van silo's tussen de verschillende risico domeinen, de variëteit van klantinformatie en de snelheid waarmee marktinformatie kan worden meegenomen. In de toekomst kunnen we zeker niet meer vertrouwen op traditionele risicomodellen. Het vak zal winnen aan dynamiek en risico management zal zich meer verplaatsen naar de frontoffice, maar hoe doen we dat in een tijd waarin kostenbesparing leidend lijkt en expertise schaars?   Deelnemers: Fabienne Libert, ING (inleider) Wieger Muntingh, ABN AMRO Bank Madeleine Jacobs, ABN AMRO Bank Prof. dr. Leen Paape, Nyenrode Business Universiteit Jeroen Dijkxhoorn, SAS Onno de Vrij, SAS Wim Assink, Banking Review (gespreksleider)   Verslag: Modellen kunnen altijd beter  

 • Analytical Bank: Marketing Tomorrow's Bank

   

  De klant centraal stellen is geen loze kreet voor financiële instellingen. De bank wil van een commodity-benadering opschuiven naar een waardevolle customer experience. We weten inmiddels dat het dan gaat om thema's als de (digitale) footprint van onze klanten, een effectieve en consistente dialoog en orkestratie van marketingactiviteiten over alle kanalen heen. De term die we daarvoor hebben bedacht is Integrated Marketing Management. Dat klinkt goed maar hoe doen we dat nou in de praktijk? Hoe richten we de bank zodanig in dat we relevant zijn voor onze huidige klanten én onze toekomstige klanten: 'Generation Y' ?   Deelnemers: Wim Meijer, ABN AMRO (inleider) Hermen de Groot, Rabobank International Govert Krul, NIBC Direct Marcel Kalse, Knab Mark van Weezenbeek, KAS BANK Matthijs Aler, Ohpen Indexbeleggen Chris van Santen, Delta Lloyd Bank Prof. dr. Marcel Creemers, Nyenrode Business Universiteit Jeroen Dijkxhoorn, SAS René van der Laan, SAS Wim Assink, Banking Review (gespreksleider)   Verslag: Marketing Tomorrow's Bank

 • Crossing Minds @ Nyenrode: Innovatie binnen complexe ICT omgevingen

   

  Digitalisering heeft de transparantie van financiёle dienstverlening enorm bevorderd. Consumenten kunnen zich razendsnel informeren over producten en voorwaarden. De beschikbaarheid van informatie en het veranderende gedrag van consumenten stellen hoge eisen het aanpassingsvermogen van financiёle instellingen. Maar veranderingen zijn niet altijd makkelijk in complexe ICT-organisaties. Waar lopen we tegenaan bij innovatie- en veranderingsprocessen? En vooral, hoe slagen we erin om deze beperkingen te overwinnen? Het uitwisselen van visies en ervaringen leidt tot nieuwe inzichten.   Deze ronde tafel discussie wordt door Banking Review georganiseerd binnen de serie Crossing Minds @ Nyenrode. Deelname stond open voor management van financiёle instellingen met verantwoordelijkheid voor innovatie- en verandertrajecten.   Deelnemers: Jan Robat - ABN AMRO (inleider) Prof. dr. Marcel Creemers - Nyenrode Business Universiteit Toine Straathof, Rabobank Peter Groen, NIBC Piet Middelkoop, Van Ameyde International Erik Hietkamp, Aegon Jasper Kloos, CA Technologies Nick Ebels, Nationale Nederlanden Wim Assink, Banking Review (Gastheer en gespreksleider)     Artikel: 'Innovatie binnen complexe omgevingen' 

 • BR Discussion Dinner 2012: Big Customer Data

   

  Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat het informatie paradigma fundamenteel verandert door het gebruik van moderne media. De hoeveelheid beschikbare data over mensen groeit exponentieel terwijl het steeds lastiger wordt om deze te vertalen naar relevante en juiste informatie die kan worden gebruikt voor een optimale klantbediening. Verschillende trendwatchers hebben deze ontwikkeling 'game changing' genoemd. Wat zijn de implicaties voor financiële instellingen? Vragen die aan de orde zullen komen zijn onder meer:  Is er werkelijk spraken van een paradigma verandering? Hoe gaan we om met data die sneller veranderen, veelvormig zijn en onzeker? Kunnen we onze klant nog wel kennen? Hoe zijn onze banken en verzekeraars gepositioneerd ? Waar liggen de kansen en hoe kunnen deze worden benut?   Deelnemers: Paul van der Marck, Industry Solutions Software Group Europe (inleider) Jim Kras, ABN AMRO Sander Baesjou, Friesland Bank Han de Ruiter, AEGON Erik Jan ten Bruggencate, SAP Wim Assink, Banking Review   Verslag:  Big Customer Data: kansen of bedreiging?   Overige relevante artikelen: Saul van Beurden (ING): Informatie = Bron van Kansen Harry Vollaard (Rabobank): Naar de bank van morgen  

 • BR Discussion Dinner 2012: Solvency 2, de finale

   

  Waar staan we nu met Solvency 2? De (voorlopige) einddatum nadert maar er zijn nog veel issues. Hoe gaat DNB om met de validatie van interne modellen? Waar staan we met ORSA? De pilot is gedaan, de generale volgt en per jaareinde moet het klaar zijn.... Hoe wordt het risicobeleid ingebed in de organisatie? Waar staan we in internationaal opzicht? Is Nederland weer het beste jongetje uit de klas? Moet de Solvency regelgeving ook worden toegepast op pensioenfondsen en, zo ja, hoe dan en wat betekent dit?     Deelnemers: Jan-Huug Lobregt, PwC (inleider) Marco Vet, Achmea Sabijn Timmers, ING Benelux Jerphaas Campagne, ASR Erik ten Bruggencate, SAP Klaas van de Geest, Centre Consulting   Artikel: Solvency II 'de finale' Eerder artikel: De noodzaak van Solvency II  

 • BR Discussion Dinner 2012: Toekomst voor Verzekeraars

   

  Traditionele modellen voor verzekeraars (schade en leven) komen steeds verder onder druk te staan door allerlei invloeden. Te denken valt aan toegenomen regeldruk (w.o. Solvency 2), ontwikkelingen aan de klantkant (w.o. mondiger, minder loyaal, roep om eenvoudige transparante producten en communicatiegedrag) en snel veranderende distributie (afkalving intermediair). Kortom: hoe kan de verzekeraar van de toekomst dienstbaar zijn aan de klant en toch een duurzaam en winstgevend verzekeringsbedrijf in stand houden? Zijn schaalvergroting en internationalisatie echt de enige oplossingen voor een winstgevende toekomst van het verzekeringsbedrijf?   Inleider: Arnoud Boot   Deelnemers: Jeroen de Munnik Dick Okhuijsen Jord van den Berg Erik Muetstege Paul Medendorp Twan Kilkens   Verslag: BR Discussiondinner 'Toekomst van verzekeraars'

 • Crossing Minds @ Nyenrode: De CMO uitgedaagd

   

  Klant centraal is geen loze kreet voor financiële instellingen. Maar nu is het moeilijker dan ooit om een een relatie op te bouwen met een klant teneinde op het juiste moment relevant te zijn. Klanten gedragen zich anders dan vroeger en zijn minder loyaal. Zij communiceren ook anders en vooral directer. Traditionele marketing werkt niet goed meer. De marketing discipline moet zichzelf opnieuw uitvinden, maar hoe? Aan tafel zal Prof.Dr.Ir. Kitty Koelemeyer haar visie geven en zullen de resultaten worden besproken van een grootschalig marktonderzoek onder CMO's.   Deelnemers: Peter Korsten Marije Wolsink Han de Ruiter Robert Doornbos Michel Stuijt Verslag: De CMO uitgedaagd Eerder artikel: De CMO in een digitaal tijdperk

 • Crossing Minds @ Nyenrode: Relevant klantcontact op het juiste moment

   

  Hoe kun je relevant zijn voor je klant? Met de juiste informatie op het juiste moment. En daar is nog een weg te gaan. Transparantie betekent niet dat je er als professional van uit mag gaan dat de klant je begrijpt. Daar komt bij dat de klant zich anders infromeert via zijn netwerk en ook anders communiceert. Hoe maak je als financieel dienstverlener deel uit van dit proces zonder opdringerig te zijn?   Deelnemers: Prof. Kitty Koelemeijer - Nyenrode Business Universiteit Jim Kras - ABN AMRO Bank Jeroen Davids - SAS Dennis Noordervliet - ING Bank Jeroen Jansen - ASN Bank Heleen Vaandrager - Aegon Charles Muetstege Wim Assink - Banking Review (gespreksleider)   Artikel: Relevant klantcontact op het juiste moment

 • BR Discussion Dinner 2011: Customer Dynamics

   

  Informatie heeft het aanbod van producten en diensten transparanter gemaakt. Klanten zijn niet langer hun leven trouw aan een financiële dienstverlener. Zij delen hun mening openlijk en laten zich informeren door hun netwerken en middels sociale media. Dat lijkt een dreiging maar meer dan ooit is het ook een kans om de klant en zijn behoeften nu echt goed te leren kennen.   Deelnemers: Judi Donk, Achmea Roeland van Vledder, ASR Robert Otto, Delta Lloyd Groep Sikko van Katwijk, KAS BANK Pim Mol, Rabobank Majon Kaper, Rabobank Rob Langezaal, SNS Bank Irene van den Brink, VODW Erik Jan ten Bruggencate, SAP Mark Stanyer OpenText (inleider) Ingrid Bosman, OpenText Wim Assink, Banking Review     Artikel: Klanten waren niet meer dan data geworden  

 • BR Discussion Dinner 2011: New Business Models

   

  De inleiding werd verzorgd door Paul van der Marck, Global Business Services Leader Insurance bij IBM. Hij lichtte de resultaten toe van een internationaal onderzoek onder ruim 200 financiële instellingen naar de impact van economische omgeving en regelgeving. Daarbij is vooral aandacht besteed aan internationale verschillen en de belangrijkste aandachtgebieden van succesvolle instellingen.   Deelnemers: Paul van der Marck, IBM (inleider) Luuk Janssen, APG Mark van Weezenbeek, KAS BANK Erik ten Bruggencate, SAP Jan van Vulpen, PGGM Wim Assink, Banking Review (gastheer en gespreksleider)   Artikel: Pensioenen - De klant aan de macht  

 • BR Discussion Dinner 2011: Regulation & Transparency for Insurers

   

  De impact van Solvency 2 en andere regelgeving mag dan wel transparantie binnen het verzekeringsbedrijf bevorderen, maar wat zijn de effecten voor de onderneming? Voor het verzekeringsbedrijf is de impact aanzienlijk. En komt het uiteindelijk wel ten goede aan de dienstverlening voor de klant?   Deelnemers: Jan-Huug Lobregt, PwC (inleider) Ruben Wenselaar, Menzis Wim-Henk Steenpoorte, Reaal Verzekeringen Theo Berg, Delta Lloyd Groep Leo Bom, Achmea Klaas van de Geest, Centre Consulting Erik Litjens, SAP Wim Assink, Banking Review (gastheer en gespreksleider)   Artikel: De Noodzaak van Solvency II  

 • BR Discussion Dinner 2011: Operational Excellence

   

  Deze tijden vragen om een excellente uitvoering van bedrijfsprocessen. Efficiency is noodzakelijk om tegen minimale kosten een maximale dienstverlening te kunnen blijven bieden. Tegelijkertijd zijn bestuurders bezorgd over hun organisaties’ snelheid, flexibiliteit en vermogen om te veranderen. Vormen interne systemen en stucturen een belemmering voor verdere ontwikkeling? Wat betekent Lean Six Sigma in dit verband voor uw bedrijfsvoering?   Deelnemers: Frits Bussemaker, partner bij CIOnet en oprichter van het BPM-Forum (inleider) Nico Blom, KAS BANK Anne Rapp, Genpact Bart de Ruigh, SNS Bank Marco Witteveen, NIBC René Steenhart, Rabobank International Erik ten Bruggencate, SAP Wim Assink, Banking Review (gastheer en gespreksleider)   Artikel: De Mindset en de Methodiek  

 • BR Discussion Dinner 2011: Regulation or Innovation

   

  Het is een veelgehoorde klacht dat regelgeving en compliance afgelopen jaren veel aandacht hebben opgeëist met alle gevolgen van dien voor de innovatieve kracht en het ondernemerschap bij financiële instellingen. Maar, is dat ook daadwerkelijk zo of bieden regels en toezicht juist mogelijkheden voor verdere ontwikkeling?   Deelnemers: Ingrid Kromheer Barbara van der Loo – de Kanter Jan de Dood Han Dieperink Kaeso de Jager Petrosjan Damen   Artikel: Belemmert regelgeving innovatie?    

 • BR Discussion Dinner 2011: Customer Intimacy & Regaining Trust

   

  Na een inleiding door Ed Peelen, gaan opinion leaders uit de industrie met elkaar in discussie over actuele thema’s. Genodigden afkomstig uit Finance, IT en Consultancy praten deze keer over 'Customer Intimacy & Regaining Trust'. Waar zijn banken zijn het klantcontact kwijtgeraakt en wat moet er gebeuren om de interface met de klant te herstellen en te verduurzamen?   Artikel: Customer Intimacy & Regaining Trust  

 • Ronde Tafel Discussie: Fraude bij banken

   

  Het thema van deze ronde tafel bijeenkomst is “FRAUDE”. De fraudeur lijkt steeds slimmer dan de bank die op hem jaagt. Het aantal gevallen van fraude bij kredietaanvragen en financiële transacties neemt de laatste jaren steeds verder toe. De fraudemethodes worden steeds geavanceerder, fraudeurs spannen samen via verschillende kanalen en over landsgrenzen (globalisatie) heen. Banken hebben geavanceerdere methodes nodig om fraudeurs tijdig te ontmaskeren. Deze methodes detecteren niet alleen op basis van regels (en daarmee bekende fraudegevallen), maar juist ook op basis van voorspellende modellen, waarmee proactief fraudegevallen bestreden kunnen worden. Fraudedetectie moet uitgebreid worden met inzicht van het gedrag van de kredietaanvrager op basis van zijn profiel, zijn eerdere activiteiten, zijn sociale netwerken en sociale mediagebruik.Dit is de zogenaamde hybride fraudeaanpak. Kan hiermee de bank slimmer worden dan de fraudeur? Wordt de bank hiermee van prooi tot jager?

 • Crossing Minds @ Nyenrode: Duurzaamheid en MVO

   

  Aanwezigen: Vincent van Assem (hoofd duurzaamheid ABN AMRO, lid FIER)  Babs Dijkshoorn  (sr. manager CSR Fortis Bank, thans ABN AMRO, lid FIER) Piet Sprengers (hoofd duurzaamheid ASN) Tony de Bree (De Nieuwe Bankier) Ronald Jeurissen (Professor Business Ethics Nyenrode) Han Hendriks (managing director Kirkman Company)  Wim Assink Fiona Koning  

 • Crossing Minds @ Nyenrode Operational Excellence

   

  Onder de titel Crossing Minds @ Nyenrode organiseert Banking Review dit jaar in het fraaie Kasteel Nyenrode een aantal brainstorm sessies. Geselecteerde deelnemers hebben zo veel mogelijk een verschillende achtergrond: financiële instellingen, universiteiten en adviesbureaus. Aan de hand van prikkelende stellingen, vindt er een open discussie plaats waarbij de kennis en ervaring van alle deelnemers op een open wijze wordt gedeeld. Geen politiek verantwoorde corporate verhalen maar een gemeenschappelijke zoektocht naar nieuwe invalshoeken en mogelijkheden voor verbetering.

 • Crossing Minds @ Nyenrode: Customer focus

   

  Onder de titel Crossing Minds @ Nyenrode organiseert Banking Review dit jaar in het fraaie Kasteel Nyenrode een aantal brainstorm sessies. Geselecteerde deelnemers hebben zo veel mogelijk een verschillende achtergrond: financiële instellingen, universiteiten en adviesbureaus. Aan de hand van prikkelende stellingen, vindt er een open discussie plaats waarbij de kennis en ervaring van alle deelnemers op een open wijze wordt gedeeld. Geen politiek verantwoorde corporate verhalen maar een gemeenschappelijke zoektocht naar nieuwe invalshoeken en mogelijkheden voor verbetering.

 • Banking Review Innovation Event

   

  Op 11 februari werd wederom het Banking Review Innovation Event georganiseerd. Locatie was dit keer het totaal vernieuwde Koetshuis van de Nyenrode Business Universiteit. In totaal waren 90 genodigden aanwezig, afkomstig van financiële instellingen en toeleveranciers. Drie sprekers hielden, elk vanuit een eigen invalshoek, een inspirerend betoog over trends en ontwikkelingen en de mogelijke implicaties voor de financiële sector: - Marcel Creemers (NyVU): de lat moet hoger; - Roger Peverelli (VODW Marketing): the future of finance is easy; - Cees Torré (WorldWideResilience): het wordt nú belangrijk het individu in zijn kracht te plaatsen. Na de pauze werd de Banking Review Innovation Award uitgereikt. De jury bestond dit jaar uit Ronald Latenstein van Voorst (SNS Reaal), Niek de Jager (Ernst & Young), Hein Aanstoot (SIVI) en Marcel Creemers (NyVU). Voor de prijs waren vijf projecten genomineerd: Hypoport Stater met Eurospace, Chess met Meetingpoint MP4Office, Dazure met de GoedIdeeNabestaandenverzekering, Delta Lloyd met de Pensioenstabilisator en Salestools.nl met de Taxateurs Unie. Namens de jury, heeft Niek de Jager de prijs uitgereikt aan Hypoport Stater. Alle genomineerde projecten staan beschreven in Banking Review editie februari/maart 2009. Tenslotte presenteerde Wim Assink de volledig vernieuwde Banking Review en kon de dag feestelijk worden afgesloten met een glas champagne.