Big Data Analytics

 • Big Data startups daten met investeerders

   

   Tientallen Big Data startups uit Nederland en België hebben tijdens de Amsterdam Capital Week spannende speeddates met investeerders. De datesessie start dinsdag 27 september om 15 uur om op het Science Park in Amsterdam. Tijdens de date pitchen de 13 start-ups aan (potentiële) investeerders. Doel is om kennis uit te wisselen en matches tot stand te brengen. Pitchen De investeerders zijn maatschappijen, private investors en overheidsfondsen, zoals het Participatiefonds Duurzame Economie van de provincie Noord-Holland. Michiel Strijland, investering analist bij het participatiefonds: “Voor ons fonds is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden bij de laatste technologische ontwikkelingen.” Nederland heeft een leidende positie als het gaat om hoogwaardige startups die gespecialiseerd zijn in Big Data en Analytics. De polder levert vruchtbare grond voor technologisch hoogwaardige bedrijven. Deze vruchtbare grond, het unieke ondernemersklimaat, de lange bètatraditie en aanwezigheid van innovatieve investeerders biedt unieke kansen. 187 biljoen dollar Big Data & Analytics is een groeimarkt. Niet alleen voor baanbrekende technologie, maar ook voor de werkgelegenheid in Nederland. De verwachting is dat er in 2019 ruim 187 biljoen dollar zal omgaan in de wereld van Big Data en Analytics. De datesessie is georganiseerd door ACE Venture Lab, Lubbers en de Jong en ORTEC. Het daten start om 15:00 uur.

 • Graydon zet in op groei bedrijfsleven met inzicht-gedreven bedrijfsplatform

   

   Graydon lanceert vandaag haar eerste oplossing op het nieuwe Graydon Insights platform: Het Graydon Decision Model. Een online en uniform beslismodel dat ervoor zorgt dat bedrijven zelf kunnen bepalen hoe ze in de toekomst willen groeien en welke klanten ze willen binnenhalen. De oplossing is de eerste in een reeks van internationale toepassingen die komen gaan en het gevolg van een ambitieuze strategie die het bedrijf heeft ingezet. De verandering van de bedrijfsinformatiemarkt is in volle gang. Big data heeft commerciële kansen gecreëerd die het zakenleven voorgoed gaan veranderen, vooral als dit gedaan wordt met de juiste technologie. Graydon CEO Marcel van Es had hier een duidelijke visie over en werd in 2012 aangesteld om het 125-jaar oude bedrijf nieuw leven in te blazen en klaar te maken voor de toekomst. Dit betekende een complete transitie van een traditioneel, maar succesvol, data-gedreven informatiebedrijf dat zich tot dan toe had gespecialiseerd in kredietinformatie en incassodiensten. Doelstelling: Maak van Graydon dé internationale marktleider op het gebied van Business Intelligence. Een volledige transitie volgde over de landen heen, met nieuwe systemen en processen en grote investeringen in technologie én kennis om het bedrijf gereed te maken voor de toekomst. De basis werd gelegd voor nieuwe oplossingen rondom Risk & Compliance en Marketing Intelligence, zodat die straks op groepsniveau ingezet kunnen worden. Van Es zegt hierover “De transitie was een gecompliceerd proces en verandering & innovatie zullen een constant onderdeel zijn van ons DNA. Het is fantastisch dat we met ons nieuwe platform “Graydon Insights” de lancering van het Graydon Decision Model realiseren. Doordat we in korte, snelle sprints werken, kunnen we nu veel sneller inspelen op de behoeften van klanten in de markt.” Het Graydon Decision ModelMet de lancering van het Graydon Decision Model, realiseert Graydon de eerste oplossing op haar nieuwe Graydon Insights platform, in een reeks van oplossingen die komen gaan. Het is een online applicatie voor bedrijven die een uniforme, betrouwbare en efficiënte methode willen hebben voor hun klantacceptatiebeleid. Het screent bedrijven op een geautomatiseerde manier in overeenstemming met het bedrijfsbeleid van de klant. “Met het Graydon Decision Model willen we bedrijven helpen om de juiste balans te vinden tussen het benutten van commerciële kansen en het beperken van financiële risico’s om daarmee de financiële en marktdoelstellingen te bereiken. De klant beslist op basis van zowel eigen expertise, alsmede accurate en actuele bedrijfsinformatie en een uniform beslissingsmodel”, zegt van Es. Co-creatie met Info.nlOm voorspellende – en direct toepasbare - inzichten te realiseren voor de klant, verzamelt Graydon grote hoeveelheden data (big data) uit allerlei bronnen en zet die in via een zeer geavanceerd technologisch platform. De integratie van de data en de bronnen wordt door Graydon gedaan, net als de migratie naar het nieuwe platform. Info.nl realiseert de bouw van het platform en de oplossingen in samenwerking met Graydon. “De ambities van Graydon sluiten perfect aan bij de ambities van Info.nl. Wij hebben het Graydon Decision Model in een hechte samenwerking ontwikkeld, en konden daardoor snel een technisch complexe, maar zeer gebruiksvriendelijke oplossing realiseren. We hebben nu de eerste stap gezet, het Graydon Decision Model is veelbelovend voor nieuwe toekomstige oplossingen”, aldus Remmert Stipdonk, Managing Director bij Info.nl. Richard Ates, Product Owner bij Graydon zegt hierover: “Info.nl heeft een indrukwekkend track-record opgebouwd, door voor grote internationale klanten zeer geavanceerde online platformen te bouwen. Hun filosofie om oplossingen agile te ontwikkelen, sluit naadloos aan bij onze visie om oplossingen snel en met constante input van de klant te gaan realiseren." 

 • Inzicht in MVO door tekstanalyse

   

  Beleggers zijn erg geïnteresseerd in de ongrijpbare aspecten van een bedrijf, zoals bedrijfscultuur, reputatie en een duurzaam milieubeleid. Maar in financiële verslagen is daar vaak maar weinig over te vinden. Promovendus Andy Moniz van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) ontwikkelde een methode om online teksten te scannen en analyseren op de financieel gunstige, maar ook mogelijk schadelijke effecten van het maatschappelijk verantwoord gedrag van een bedrijf. Belangrijk voor analisten en beleggers, want dit gedrag voorspelt deels de toekomstige bedrijfsresultaten, zo vond hij. Andy Moniz verdedigt zijn proefschrift op donderdag 16 juni. Vanuit zijn eigen ervaring als belegger weet Moniz dat bruikbare informatie over het maatschappelijk verantwoord gedrag van een bedrijf vaak moeilijk te vinden en te interpreteren is. Als bedrijven al een duurzaamheidsverslag publiceren, dan dient dat vaak vooral een symbolisch doel. In de praktijk bevat het maar weinig feitelijke of specifieke informatie die financiële analisten en beleggers kunnen gebruiken voor hun inschatting van de toekomstige bedrijfsprestaties. TekstanalyseTeksten die door buitenstaanders als consumenten, journalisten, werknemers en toezichthouders zijn geschreven, schetsen een completer beeld van het daadwerkelijke gedrag van een bedrijf op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, stelt de onderzoeker: "Daden zeggen meer dan woorden". Hoewel zulke teksten online ruimschoots voorhanden zijn, zijn ze ook erg ongestructureerd, zeker in vergelijking met de financiële rapportages waar analisten gewoonlijk mee werken. Het is voor hen lastig en kostbaar om uit zulke teksten een compleet beeld van het handelen van een bedrijf te destilleren. AlgoritmesMoniz ontwikkelde daarom algoritmes die teksten over een bedrijf op relevante websites in verschillende talen kunnen scannen, ordenen en interpreteren. Dit werd al gedaan bij eerdere technieken zoals 'sentimentanalyse'. De methode van Moniz houdt echter meer rekening met de context waarin de woorden staan, om te bepalen welke delen van de tekst nuttige informatie bevatten voor financiële analisten, en welke betekenis woorden precies hebben. Afhankelijk van de context kan het woord 'stijging' bijvoorbeeld een indicatie zijn voor een risico of een kans: gaat de tekst over stijgende werkloosheid of winst? Maatschappelijke verantwoordelijkheidVoor zijn onderzoek analyseerde Moniz meer dan 100.000 krantenberichten, blogs en tijdschriften, gepubliceerd tussen 1981 en 2004. Op die manier legde hij bloot waarom en hoe een bedrijf door schrijvers in een kwaad daglicht werd gesteld. Dat kon vanwege maatschappelijk onverantwoord gedrag zijn, zoals het niet opruimen van vervuiling, of dreigende rechtszaken. De methode van Moniz is niet alleen een handig hulpmiddel voor het analyseren en interpreteren van grote hoeveelheden tekst, maar biedt ook een objectief kader om te bepalen welke beweringen in de media mogelijk van (grote) invloed zijn op de toekomstige bedrijfsresultaten en aandelenrendementen. Ecologische voetafdrukMoniz ontwikkelde bovendien een algoritme dat duurzaamheidsverslagen scant op woorden die een milieuprestatie beschrijven. Daarmee analyseerde hij hoe transparant en volledig het bedrijf rapporteert over inspanningen om de impact op klimaatverandering te reduceren. Dat kan als indicator worden gebruikt voor het milieubeleid van een bedrijf. Moniz' geautomatiseerde techniek zet deze, soms zeer technische, rapportages om in waardevolle informatie voor financieel analisten. BedrijfscultuurDe onderzoeker stelt verder dat het doorgronden van de cultuur binnen een bedrijf en het beoordelen van de bijbehorende risico's en kansen, voor buitenstaanders moeilijk is. Vaak worden er kostbare jaarlijkse enquêtes gehouden om gegevens over bedrijfscultuur te verzamelen. Om dit proces van gegevensverzameling te automatiseren, ontwikkelde Moniz een algoritme dat 417.645 reviews analyseerde die gepubliceerd zijn op Glassdoor, een website waarop werknemers dagelijks hun bedrijf kunnen beoordelen en beschrijven. Het algoritme doorzocht de teksten op woorden die te maken hebben met bedrijfscultuur zoals 'werk/privé-balans' en 'carrièrekansen'. Daarna werden ze gerelateerd aan de winst van de desbetreffende bedrijven. Uit de resultaten bleek dat hoe meer werknemers een bedrijf beschreven in termen van prestatiegerichtheid, bijvoorbeeld met woorden als 'motivatie', 'resultaten' en 'productief', hoe beter de resultaten en groeicijfers van dat bedrijf uitpakten. Dat zijn dus clusters van woorden die voor beleggers als indicator voor toekomstige prestaties kunnen dienen, concludeert hij.

 • Verzekeraars lanceren Solidariteitsmonitor

   

   De toenemende hoeveelheid Big Data biedt verzekeraars en hun klanten tal van kansen. Verzekeraars realiseren zich tegelijk dat Big Data-gebruik ook leidt tot maatschappelijke vragen, bijvoorbeeld over de gevolgen voor de privacy en solidariteit. De sector erkent die zorgen en komt met een aantal waarborgen om grip op data te behouden, waaronder een jaarlijkse Solidariteitsmonitor. Dat staat in het green paper ‘Grip op data’ van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars verzamelen dagelijks en al jaren data van hun klanten om risico’s goed in te kunnen schatten – dat is de basis van verzekeren. Maar er komen nu steeds meer data beschikbaar, doordat processen en apparaten aan het internet worden gekoppeld (‘Internet of Things’). En dat heeft gevolgen voor verzekeraars en hun klanten. Big Data biedt kansen In het paper constateert het Verbond dat Big Data verzekeraars en hun klanten kansen biedt. Dat loopt uiteen van snellere schadeafhandeling, een lagere schadelast en betere fraudebestrijding, tot meer inzicht in de klant waardoor de verzekeraar de klant beter kan helpen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij data uit kastjes in auto’s en huizen die inzicht geven in de risico’s die iemand loopt. Ook kunnen data aantonen dat iemand nooit buiten Europa reist maar wel een werelddekking heeft – en andersom. Big Data helpt dan de klant geld te besparen of een passender dekking te krijgen. Privacy en solidariteit Het Verbond ziet tegelijkertijd dat er in de maatschappij vragen leven over deze ontwikkelingen. Een belangrijke zorg is hoe verzekeraars omgaan met het feit dat zij steeds meer data van klanten hebben (privacy). Er zijn wetten en gedragscodes die gaan over privacy, maar toch leeft de zorg hoe sluitend die zijn. Ook zijn er vragen over de solidariteit. Hoe meer data, hoe meer verzekeraars kunnen differentiëren naar risico, waardoor premies voor hoge en lage risico’s meer uiteen kunnen gaan lopen. Solidariteitsmonitor Verzekeraars zullen in een verzadigde verzekeringsmarkt niet zomaar ‘vrijwillig’ grote groepen potentiële klanten links laten liggen. Sterker nog, mocht dat toch gebeuren met een specifieke groep, dan zal er vermoedelijk al snel een (buitenlandse/branchevreemde) aanbieder zijn die daar een product voor ontwerpt. De sector komt in het green paper echter met een aantal waarborgen en randvoorwaarden om zorgen weg te nemen. Het Verbond gaat jaarlijks een Solidariteitsmonitor opstellen en rapporteert daar publiekelijk over. Dat mensen die meer risico lopen in sommige gevallen meer premie betalen dan mensen die minder risico lopen is al eeuwen zo en ook terecht. Maar de verschillen moeten niet al te zeer uiteenlopen: het Verbond streeft ernaar dat zoveel mogelijk klanten zich kunnen verzekeren en wil onverzekerbaarheid zoveel mogelijk voorkomen.De Solidariteitsmonitor volgt daarom onder meer hoe de bandbreedte tussen de laagste en hoogste premies zich ontwikkelt, evenals de dekking. “Verzekeraars hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid hiernaar te kijken”, stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. Klankbordgroep Big Data In het paper ‘Grip op data’ komt de sector met meer ‘checks and balances’. Het Verbond zal onder andere in een update van de Gedragscode verwerking persoonsgegevens bijzonder aandacht schenken aan de privacy-statements, zodat verzekerden weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast komt er een klankbordgroep Big Data die de opzet van alle waarborgen zal invullen en toetsen en die bekijkt of de voorgestelde checks ook doen wat ze moeten doen.

 • SAS Viya: schaalbare, open cloud-architectuur voor high-performance analytics

   

   Tijdens het SAS Global Forum in Las Vegas, werd SAS Viya gepresenteerd. Dit is een schaalbare cloud-architectuur die analytics toegankelijk maakt voor elk type gebruiker en geschikt is voor het oplossen van problemen van elke omvang. SAS Viya biedt een omgeving voor datapreparatie, -exploratie, het configureren van modellen, het operationaliseren van de modellen en het beheer ervan. Hiermee zorgt de nieuwe architectuur dat gebruikers sneller van data tot inzichten komen. SAS Viya vormt de basis van een portfolio nieuwe oplossingen onder meer op het gebied van machine learning, waarmee organisaties iedere analyse-uitdaging aan kunnen. Voordelen SAS Viya De voordelen van SAS Viya gaan verder dan alleen ondersteuning voor cloud computing. De eenvoudige en krachtige architectuur zorgt voor makkelijke implementatie in de cloud of in het eigen datacenter. SAS Viya maakt het overbodig om code van verschillende leveranciers te integreren. Het biedt technologische integratie in elke stap van het analytische proces en is toegankelijk via verschillende programmeertalen zoals Python, Lua en Java en via open REST API’s. SAS omarmt hiermee open source technologieën en draagt bij aan open standaarden. SAS Viya levert open API’s die gebruikt kunnen worden als een service. Van zakelijke gebruikers tot data scientists en applicatie-ontwikkelaars; het platform biedt snel analytisch onderbouwde antwoorden. De open architectuur van SAS Viya maakt analytics beschikbaar voor iedereen en stimuleert openheid door de mogelijkheid kennis te delen in een community. Eerste oplossingen op SAS Viya-architectuur Dit jaar komen SAS Visual Analytics, SAS Visual Statistics en het nieuwe ‘SAS Visual Investigator’ en ‘SAS Visual Data Mining and Machine Learning’ via SAS Viya beschikbaar. De oplossingen die geïntroduceerd worden op het Viya-platform hebben zowel een point-and-click interface als een interactieve programmeerinterface. “Met de SAS Viya-architectuur bouwt SAS aan de toekomst van analytics”, zegt Nicole Engelbert, Director Research & Analysis bij Ovum. “Dit is een ambitieuze stap die belangrijke innovaties bevat die SAS-klanten kunnen brengen waar ze naartoe willen. Het is tegenwoordig kritisch dat gebruikers van analytics nieuwe technologie kunnen integreren en gebruiken.”

 • Security is zowel de grootste belofte als uitdaging van software defined

   

   De implementatie van securitymaatregelen wordt door IT-professionals als één van de belangrijkste beloftes gezien van software defined (11,2%). Tegelijkertijd zien de respondenten de implementatie van security-maatregelen in een software defined-omgeving als grootste uitdaging (20%). Dit blijkt uit onderzoek van IT-leverancier Telindus, onder ruim 400 IT-professionals. De programmeerbaarheid van een software defined-omgeving biedt tal van mogelijkheden om de security van de IT-infrastructuur te verbeteren, inzicht te krijgen in de getroffen maatregelen en deze betrouwbaar te maken. Het is volgens Telindus noodzakelijk dat organisaties kiezen voor een geïntegreerde aanpak over alle lagen van de IT-infrastructuur en hierbij niet alleen focussen op preventie, maar zeker ook op detectie en reactie. Security staat boven aan de agenda De explosieve groei aan data, het feit dat hacking een economische business is geworden en de daaruit vloeiende aangescherpte regelgeving, zorgen ervoor dat security bovenaan de agenda’s staat om bedrijfscontinuïteit te garanderen. Aan de andere kant worstelen organisaties met de complexiteit van de IT-infrastructuur en een opeenstapeling van opzichzelfstaande security-oplossingen. Hierdoor raken omgevingen snel vervuild en ontbreekt inzicht in de (effectiviteit van) gebruikte oplossingen. Dit maakt het voor organisaties moeilijk om compliancy aan te tonen. Harm de Haan, Manager Consultancy en Advisory Board member bij Telindus: “Bedrijven zijn gewend om vooral naar buiten te kijken als het gaat om bedreigingen, maar de grootste risico’s bevinden zich binnen de bedrijfsmuren, de mensen. Extra beveiliging wordt ingezet als een extra slot op de deur, denk aan firewalls. Deze oplossingen zijn echter niet meer voldoende om securityproblemen buiten de deur te houden. Cruciaal binnen een security-aanpak is om niet alleen te kijken naar preventie, maar een integrale oplossing over alle lagen van de IT-infrastructuur neer te zetten die ook detectie en reactie bevat. De programmeerbaarheid van een software defined-omgeving zorgt ervoor dat bedrijven maatregelen aantoonbaar maken en sneller kunnen reageren op dreigingen of aanvallen.Het is dus raadzaam om te stoppen met het implementeren van losse oplossingen en security echt te gaan zien als een voorwaarde om groei te kunnen realiseren.” Bron: Executive-People

 • Lees meer