Artikel

Financiële branche snakt naar vers bloed

Rob van de Laar, 03-07-2014

In de financiële branche is de ene ontslaggolf nog niet weggeëbd of de volgende dient zich alweer aan. Het bank- en verzekeringswezen lijkt dus niet de ideale werkkring voor ambitieuze jongeren. Maar schijn bedriegt: bij financiële instellingen is juist dringend jong talent nodig.

 

Sinds 2007 – het jaar dat over het algemeen wordt genoemd als begin van de kredietcrisis – hebben tienduizenden werknemers bij verzekeraars en banken hun baan verloren. Vooral bij de banken is de krimp drastisch: het aantal loonstrookjes is sinds 2000 met zo’n 40.000 verminderd. Daarmee is de werkgelegenheid met 31 procent teruggelopen, becijferde NRC Handelsblad vorig jaar al eens. Bij verzekeraars telt het personeelsbestand in 2016 zeker 11.000 namen minder dan in 2008. De laatste vijf jaar zijn er bij banken en verzekeraars in totaal ruim 35.000 banen verdwenen.

Dienstenbond CNV ziet het ook voor de komende jaren nog somber in en verwacht zelfs dat het aantal werknemers de komende vijf jaar nog eens zal halveren: van ongeveer 100.000 nu naar 50.000 in 2019. Maar zijn die sombere cijfers ook de voorbode van een sombere toekomst? Volgens detacheerders Welten en Brunel is dat zeker niet het geval.

 

Drie golven

Welten, gespecialiseerd in de financiële dienstverlening, onderscheidt in de sector drie golven aan ontslagen: “Eind 2008, begin 2009 begon het met de reductie van personeel in klantbenadering, marketing en distributie. Het ging dus vooral om de frontoffice. Kort daarna kwam de afname van administratieve rollen op gang; die ontwikkeling loopt nog steeds door. De komende golf is vooral gericht op traditionele ICT-rollen. De bestaande traditionele systemen worden in de komende jaren steevast vervangen door nieuwe. Traditionele ICT-rollen worden in fases vervangen door nieuwe professionaliteit”, zegt manager Recruitment Erik Broeder van Welten. “De grote ontslaggolf is wellicht voorbij, de efficiëntiefocus blijft. Daarnaast zal er de komende periode steeds meer aandacht komen voor het vergroten van de kwaliteit. Daarbij wordt het beschikken over de juiste (Wft-)certificeringen en de juiste vaardigheden voor multimediale advisering steeds belangrijker.”

Over het algemeen hebben de ontslagrondes vooral de wat lager geschoolde werknemers getroffen, zegt Maikel Pals, directeur bij Brunel. “Wij zijn niet actief op dat terrein; de uitzendbureaus hebben er meer last van gehad. Wij richten ons op specialisten en die zijn altijd nodig.” Op de middellange termijn ziet hij geen groei in het vaste medewerkersbestand bij banken en verzekeraars. “Het gaat veel meer draaien om slimmer omgaan met de externe populatie.”

 

Terug naar de kern

Bedrijven bewegen van een vaste bezetting waarmee alles in eigen huis kan worden gedaan naar het inhuren van flexibele krachten die worden ingezet waar dat nodig is. Broeder: “Het op projectmatige wijze inzetten van capaciteit gekoppeld aan een doelstelling neemt in onze beleving toe. Ook specialistisch vakmanschap dat incidenteel nodig is binnen de organisatie zal meer en meer extern worden gezocht.” Maar vakmanschap blijft ook binnen de eigen muren gewenst, zegt Pals: “Banken en verzekeraars gaan terug naar hun kernactiviteiten en focussen op het primaire proces. Daar zijn specialisten voor nodig. Medewerkers die alleen in piekperiodes nodig zijn, zijn verdwenen. Die zijn duur.”

Welten ziet een verschil in de toekomstige werkgelegenheid tussen banken en verzekeraars. “Vooral bij verzekeraars zal ook bij een aantrekkende markt sprake zijn van ‘jobless recovery’: geen aantrekkende werkgelegenheid. Wel ontstaat behoefte aan Wft-gecertificeerde klantadviseurs die zowel met nieuwe media, maar desgewenst ook aan de keukentafel professioneel klantadvies kunnen geven.”

Het wekt geen verbazing dat de klappen vooral bij de administratieve taken zijn gevallen. Daar speelt automatisering een belangrijke rol in: “Klanten regelen meer zelfstandig online, verwerken een deel van het administratieve proces zelf, kunnen zelf hun gegevens inzien en muteren. Een polis wordt niet meer via post verzonden, maar zichtbaar gemaakt in een klantportaal”, zegt Broeder. Welten ziet de virtuele communicatie met klanten steeds verder toenemen met gebruik van telefoon, mail, chat, webcam en apps. “Hier verdwijnen niet alleen banen, hier ontstaan ook nieuwe kansen. Dit ‘adviseren van de toekomst’ vergt niet alleen inhoudelijk, maar juist ook qua vaardigheden en competenties veel van de medewerkers.”

Desondanks blijft de vraag naar ervaring en advieskwaliteit sterk, zegt Broeder, “zeker waar advieskwaliteit wordt gecombineerd in het kunnen omgaan met diverse soorten media. De focus op compliance zorgt voor een gestage groei in de control- en riskgerelateerde rollen. Daarnaast zien we veelvuldig projecten ontstaan door nieuwe regelgeving vanuit (Europese) toezichthouders en overheden en standaardisatie van producten en processen. Modern klantcontact wordt hierin steeds dominanter en snel een vak apart.”

 

Flexibele schil

Volgens Broeder wordt het model van de ‘flexibele schil’ vervangen door een combinatie van ‘flexibele eigen bezetting en flexibele externe schil’. “Dit betekent dat ook de eigen functies steeds variabeler ingevuld gaan worden. Hierin zal de sturing op output en toegevoegde waarde nog centraler komen te staan. Dat is best wennen, vandaar dat wij op dit punt het nodige advies aan onze relaties geven.”

Het ene bedrijf is het andere niet, ook niet als het gaat om HR-beleid. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zij hun personeelsbehoefte invullen. “Een belangrijke oorzaak daarvoor is dat veel bedrijven nog heel erg intern gericht zijn. Anderen hebben de reorganisatie al afgerond en kunnen al wel meer de blik naar buiten richten”, zegt Pals. Volgens Broeder is de ene partij bewuster bezig met het creëren van een flexibele schil dan de andere partij. “De houding richting tijdelijk personeel is daarmee ook anders. Sommige partijen zien een interim professional echt als tijdelijke kracht, veel andere partijen behandelen de interim professional volledig als eigen personeel en vragen ons in toenemende mate als partner in plaats van leverancier te acteren.”

Pals ziet wel dat een aantal bedrijven al grote slagen hebben gemaakt in HR-beleid. “Het grootste deel van de aangekondigde ontslagen hebben we wel gehad. Maar veel bedrijven, zoals Rabobank en Achmea, zitten er nog middenin. En je ziet dat ondernemingen wel qua personeel al hebben gereorganiseerd, maar niet qua organisatie. Daar moeten ICT en de processen nog onderhanden worden genomen.”

 

Aantrekkelijke werkgevers

Broeder benadrukt het belang van de jonge generatie. “Grootste uitdaging voor de branche is het herstellen van het vertrouwen van consumenten. Daar is deze nieuwe generatie hard bij nodig. Het schept echter ook mooie kansen om jezelf te onderscheiden, als bank of verzekeraar, maar zeker ook als individu. Geen branche die zo onder het vergrootglas ligt als de financiële branche. Daar onderdeel van uitmaken en in die context het vertrouwen herstellen, is een uitdaging die nogal wat vraagt van (nieuwe) medewerkers. Daarnaast vindt de nieuwe generatie ontwikkelingsmogelijkheden en een goede balans tussen zakelijk en privé steeds belangrijker. In dat kader doen wij momenteel een haalbaarheidsstudie om voor en met de financiële sector tot een nieuwe hbo-opleiding te komen. We hopen dat in het derde kwartaal af te ronden.”

Nieuw bloed is zeer welkom in de financiële sector, meent ook Pals. “Er is een ander type medewerker nodig. Iemand die door de bedrijfsprocessen heen kan kijken en de klant kan zien. Het maatschappelijk belang van de bedrijfstak moet meer over de bühne worden gebracht.” En al met al is de financiële dienstverlening nog steeds een leuke bedrijfstak om in te werken, zegt Pals. “Laat gewoon meer zien van wat je allemaal doet.”

 

Lees meer over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de financiële sector in de special detachering van Banking Review

 

print

 

Thema's: Organisatie en Brunel

Reacties

Er is nog niet gereageerd op dit artikel

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn

 

  [ Inloggen / Registreren ]