Corporate

Pensioenbewustzijn Nederlanders neemt fors toe

Brunel, 19-09-2011

Uit het jaarlijkse onderzoek van Brunel Finance onder deelnemers aan collectieve pensioenregelingen en deelnemers in pensioenfondsen blijkt een opmerkelijke stijging van het pensioenbewustzijn.

 

Op de vraag “weet u hoeveel pensioen u opbouwt ?” antwoordt dit jaar 42 % met JA, exact een jaar geleden lag dit percentage op 12 %. Brunel constateert dat dit enorme verschil niet voort komt uit het belang dat aan pensioen wordt toegekend. Vorig jaar gaf 83 % aan pensioen belangrijk of zeer belangrijk te vinden. Dit jaar geeft 87 % dit antwoord.

De stijging van 12% naar 42 % wordt volgens het onderzoek vooral verklaard door een veel hogere score voor de communicatiemiddelen die worden ingezet. Het Uniforme Pensioen Overzicht ( UPO) wordt door 55 % van de geënquêteerden genoemd als een belangrijke bron van informatie. Vorig jaar lag dit net onder de 30%. Bovendien draagt het dit jaar ingerichte pensioenregister ( www.pensioenwijzer.nl) met een score van 10 % ook direct stevig bij aan de bekendheid van de pensioenopbouw.

Brunel Finance is blij verrast over deze uitkomsten. Vorig jaar riep Brunel Finance, naar aanleiding van de uitkomsten van het pensioenonderzoek 2010, op meer aandacht te besteden aan informatieverstrekking aan de deelnemers.

Andere interessante uitkomst uit het onderzoek is de constatering dat er nog steeds een hoge mate van solidariteit is als het om pensioenen gaat. Vorig jaar is hier geen specifiek onderzoek naar gedaan, maar gezien de pensioenactualiteit zijn hierover in het onderzoek dit jaar wel een paar vragen opgenomen.

Op de stelling dat een verplichte collectieve regeling niet meer van deze tijd is, antwoordt 30% met ja, 20 % weet het niet en 50 % met nee.

Op de stelling dat iemand die gezond leeft recht heeft op een hoger pensioen, antwoordt 17 % dat hij/zij het daarmee eens is. 70 % is het oneens.

Tot slot werd de stelling voorgelegd waarin werd voorgesteld alleen de pensioenen van de lagere inkomens te indexeren en dit bij de hogere inkomens niet te doen. Hierop antwoordt 43 % dat hij/zij het hiermee eens is, 21 % weet het niet en ongeveer een derde wijst dit af.

Brunel Finance laat regelmatig onderzoek uit voeren op financieel terrein. Dit om zelf een scherp beeld te houden van de ontwikkelingen in de markt en om opdrachtgevers van dienst te kunnen zijn. Dit pensioenonderzoek werd uitgevoerd door marktonderzoeksbureau MarketResponse onder bijna 1000 respondenten. Het veldwerk vond plaats in de tweede helft van augustus.
 

print

 

Thema: Brunel

Reacties

Er is nog niet gereageerd op dit artikel

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn

 

  [ Inloggen / Registreren ]